Sitemap

SlowoNp
jednorodny gładki, harmonijny 39 
jednoróg haubica 
jednorurka izolatka, separatka 
jednoskrzydłowe okno 
jednostajnie mizernie, nijako 41 
jednostajność szarość, szarzyzna 71 
jednostajny sztywny, gładki 84 
jednostka racja, agregat 136 
jednostka administracyjna dział, oddział 20 
jednostka centralna centrala, centrum 
jednostka chorobowa przypadek, zaburzenie 
jednostka dydaktyczna katedra 
jednostka lekcyjna nauka, godzina lekcyjna 
jednostka leksykalna słowo, wyraz 
jednostka ludzka stworzenie, umysł 33 
jednostka miary jednostka, stopień 
jednostka monetarna pieniądz, waluta 
jednostka nadrzędna centrala, centrum 
jednostka napędowa silnik 
jednostka organizacyjna dział, oddział 11 
jednostka penitencjarna twierdza, ciemnica 22 
jednostka pieniężna pieniądz, waluta 
jednostka pływająca latający Holender, łódź 
jednostka pociągowa pociąg, kolej 
jednostka podziału administracyjnego jednostka administracyjna, jednostka podziału terytorialnego 
jednostka podziału terytorialnego jednostka administracyjna, jednostka podziału administracyjnego 
jednostka skalarna jednostka, jednostka miary 
jednostka słownikowa hasło, leksem 
jednostka trakcyjna brankard, sypialny 12 
jednostkowo nadzwyczajnie, niezwykle 36 
jednostkowość osobliwość, rzadkość 35 
jednostkowy incydentalny, jakiego świat nie widział 73 
jednostronnie kiepsko, licho 48 
jednostronność schematyczność, tępota 53 
jednostronny ciemny, mdły 90 
jednościowy unifikacyjny, federacyjny 
jedność kontakt, związek 89 
jednoślad motor, motocykl 20 
jednośladowiec motor, motocykl 
jednota jedność 
jednotorowo powierzchownie, ograniczenie 11 
jednotorowość jednokierunkowość, jednostronność 
jednotorowy niewymyślny, zwykły 25 
jednowładztwo ciemięstwo, autorytaryzm 12 
jednowymiarowo jednokierunkowo, jednostronnie 
jednowymiarowość jednokierunkowość, jednostronność 
jednowymiarowy prosty, ograniczony 16 
jednoznacznie niezachwianie, mocno 118 
jednoznacznik bliskoznacznik, inne określenie 11 
jednoznaczność łatwość, zdecydowanie 66 
jednoznaczny twardy, plastyczny 151 
jednożaglowiec żaglowiec, jednomasztowiec 
jednym ciągiem bez przerwy 
jednym haustem jednym tchem, duszkiem 
jednym łykiem jednym tchem, duszkiem 
jednym slowem ciota bezwolność, potulność 
jednym słowem to, więc 14 
jednym susem błyskawicznie, bez zwłoki 106 
jednym tchem błyskawicznie, biegiem 52 
jednym uchem mało uważnie, niedokładnie 
jednym zdaniem esencjonalnie, hasłowo 37 
jedronka babka, babinka 13 
jedrzonka babka, babinka 13 
jedwabisto jedwabiście 
jedwabistość elastyczność, gładkość 10 
jedwabisty aksamitny, delikatny 25 
jedwabiście gładko, delikatnie 
jedwabne życie dostatek, dobrobyt 
jedwabnie rozkosznie, komfortowo 41 
jedwabnik pilnik 
jedwabny aksamitny, delikatny 
jedyna bomba, jedynka 13 
jedynaczka pociecha, dziecko 17 
jedynak pociecha, dziecko 24 
jedynie nie więcej niż, raptem 22 
jedynka bomba, bańka 28 
jedynkowicz noga, ciemniak 22 
jedyność rzadkość, jedyny 12 
jedynowładca mocarz, ciemięzca 34 
jedynowładczy absolutny, bezwzględny 37 
jedynowładczyni despotka 
jedynowładztwo ciemięstwo, dyktat 31 
jedyny sympatia, kochanek 92 
jedyny egzemplarz biały kruk, okaz 
jedyny słuszny jedyny, absolutny 
jedyny w swoim rodzaju bez zarzutu, nieprawdopodobny 90 
jedyny właściwy jedyny, absolutny 
jedzenie aprowizacja, zaopatrzenie 135 
jedzenie i picie konsumpcja, spożywanie 
jedzenie na drogę zapasy, prowiant 
jedzeniowy dietetyczny, żywieniowy 
jedzie wybiera się, wyjeżdża 
jedzonko aprowizacja, przyjęcie 49 
jedzony jadany, dojadany 24 
jeep gazik, łazik 
jegier strzelec, snajper 
jegiery bielizna, famurały 11 
jego swój, swoje 
jego osoba on 
jego wysokość król, rządzący 30