Sitemap

SlowoNp
jak baletnica zwinnie, zręcznie 
jak grubianin trywialnie, niemiło 42 
jak jeden mąż naraz, jednogłośnie 47 
jak na rybach bez fanfar, bez rozgłosu 25 
jak niepyszny onieśmielony, skonfundowany 14 
jak pod sznur prosto, bezpośrednio 19 
jak powiadają pewnie, bodaj 22 
jak się zdaje pewnie, bodaj 20 
jak spod igły niezniszczony, nowy 
jak szaleniec szaleńczo, brawurowo 
jak w chlewie niechlujnie, niedbale 21 
jak w zegarku planowo, metodycznie 12 
jak z obrazka gładki, miły 106 
jakiś osobnik facet, gość 
jaskrawić się malować się, odcinać się 18 
jasnoczerwono pąsowo 
jasnoczerwony ognisty, płomienny 11 
jasnowidzenie proroctwo, wieszczenie 12 
jazzowa combo grupa, duet kwartet 
jechać kłusem kłusować 
jechać szybko pędzić, gnać 
jeden głębszy maluch, lufa 
jeden z dwóch alternatywny, opcjonalny 
jeden z wielu umiarkowany, bezceremonialny 47 
jedna czwarta ćwiartka, ćwierć 
jednakowiuśki zgodny, równy 26 
jednakowiutki zgodny, równy 26 
jednobrzmiący identyczny, równobrzmiący 
jednoczesność podobieństwo, koincydencja 27 
jednoczyć się angażować się, łączyć się 71 
jednokładność równy, identyczność 
jednokolorowo gładko, jednobarwnie 
jednokolorowy gładki, monochromatyczny 
jednokrotność wyjątkowość, jednorazowość 
jednomyślność uznanie, zgoda 44 
jednorazowość osobliwość, rzadkość 17 
jednostajność szarość, szarzyzna 71 
jednostkowość osobliwość, rzadkość 35 
jednostronnie kiepsko, licho 48 
jednotorowość jednokierunkowość, jednostronność 
jednowładztwo ciemięstwo, autorytaryzm 12 
jednoznacznie niezachwianie, mocno 118 
jednoznacznik bliskoznacznik, inne określenie 11 
jednym łykiem jednym tchem, duszkiem 
jednym słowem to, więc 14 
jedynowładczy absolutny, bezwzględny 37 
jego wysokość król, rządzący 30 
jelito proste odbytnica, kiszka stolcowa 
jesienny czas jesień, schyłek roku 
jest zmuszony ma, powinien 10 
jeszcze czego ale, akurat 34 
jeść za dwóch rąbać, zżerać 51 
jeździć czymś kierować, prowadzić 
język arabski arabski, arabszczyzna 
język chiński chińszczyzna, chiński 
język Moliera język, francuski 
językoznawczy językowy, filologiczny 
joint venture kompania, firma 
już wcześniej zawczasu, przed czasem