Sitemap

SlowoNp
interesy likwidować zamykać, kończyć 
interface interfejs 
interfejs oprawa, powłoka 15 
interferencja zakłócenie, mierzwienie 11 
interferować mieszać się, wikłać się 23 
interim chwilowy, przejściowy 
interior jądro, środek 
interkontynentalny generalny, globalny 10 
interlokucja dialog, rozmowa 
interlokutor adwersarz, antagonista 19 
interlokutorka współlokatorka, antagonistka 
interludium dopisek, uzupełnienie 16 
intermedium dopisek, uzupełnienie 15 
intermezzo wstawka, miniatura 
internacjonalistycznie światowo, internacjonalnie 
internacjonalistyczność internacjonalizm, internacjonalność 
internacjonalistyczny powszechny, uniwersalny 15 
internacjonalizm uniwersalność, światowość 
internacjonalizować rozprowadzić, spopularyzować 14 
internacjonalnie światowo, internacjonalistycznie 
internacjonalność uniwersalność, światowość 
internacjonalny powszechny, uniwersalny 15 
internalizować uwewnętrzniać, uwewnętrznić 
internat ciupa, kibel 21 
internet książka, plakat 21 
internetem internet 
internetowa kawiarenka 
internetowy komputerowy, cybernetyczny 
internista lekarz 
internistka lekarz, kardiolog 
internować pozamykać, zamknąć 49 
internowana sprawczyni, delikwentka 16 
internowanie aresztowanie, uwięzienie 
internowany kryminalista, język 40 
interpelacja wniosek, problem 12 
interpelant adwersarz, antagonista 18 
interpelantka rozmówczyni 
interpelator adwersarz, antagonista 18 
interpelować dopytywać się, dowiadywać się 11 
interpersonalny wzajemny, międzyludzki 
interplanetarny międzyplanetarny 
interpolacja ułożenie, wniesienie 11 
interpretacja uwaga, adnotacja 99 
interpretacyjny interpretatorski, odtwórczy 
interpretator wirtuoz, artysta 27 
interpretatorka wedeta, aktorka 19 
interpretatorski artystyczny, teatralny 18 
interpretować dawać, oddawać 165 
interpretować coś tłumaczyć, informować 
interpretować grać wykonywać, odtwarzać 
interpretowanie interpretacja, komentarz 26 
interpretowany imitowany, odzwierciedlony 26 
interpretujący objaśniający, wyjaśniający 
interpunkcyjny nieciągły, przestankowy 
interregnum bezkrólewie 
interrogacja pytanie, zapytanie 
interstelarny międzygwiezdny, międzygwiazdowy 
interview debata, dyskusja 28 
interwal interwał 
interwał szczelina, rysa 32 
interwencja zaangażowanie, nawała 67 
interwencja zbrojna nawała, pożoga 26 
interwencyjnie agresywnie, ofensywnie 
interwencyjny napastniczy, ofensywny 10 
interwenient interwent 
interweniować penetrować, angażować się 81 
interweniowanie nacisk, lobbing 23 
interweniujący mediujący, osądzający 
interwent arbiter, inkwizytor 12 
intifada rewolucja, przewrót 
intoksykacja zatrucie 
intonacja akcent, kształtowanie 19 
intonacja opadająca spadek, kadencja 
intonować zaintonować, zaczynać 
intrata wpływy, beneficjum 13 
intratna posada fotel, żłób 
intratnie korzystnie, dochodowo 11 
intratność rentowność, dochodowość 10 
intratny interes, zawód 34 
introdukcja wstęp, przygotowanie 24 
introdukować rozprzestrzeniać, przenosić 
intronizować ukoronować, dokonać koronacji 
intropatia zrozumienie, penetracja 13 
introspekcja obserwacja, autorefleksja 
introspekcyjny introspektywny 
introspektywnie autokrytycznie, samokrytycznie 
introspektywny autokrytyczny, samokrytyczny 
introwersja odosobnienie, nieprzystępność 22 
introwertyczka mumia, niemowa 
introwertycznie ponuro, posępnie 18 
introwertyczność małomówność 
introwertyczny sztywny, cichy 59 
introwertyk cichy, spokojny 24 
introwertywny sztywny, nieokrzesany 43 
introwertyzm odosobnienie, izolacja 20 
intruz trawa, nieproszony 13 
intryga komeraże, myśl 84 
intrygancki chytry, przebiegły 47 
intryganctwo intrygi, knowania 23 
intrygant awanturnik, rozrabiacz 55