Sitemap

SlowoNp
informować rozpuszczać, rozprzestrzeniać 204 
informować kogoś o czymś komunikować, zwiastować 13 
informować o czymś wskazywać, mówić 35 
informować się zahaczać, piłować 55 
informować się o czymś zahaczać, badać 15 
informować zawczasu oświadczać, oznajmiać 
informowanie rokowanie, wypowiadanie 53 
informowanie się badanie, ankietowanie 
informujący relacjonujący 
informuję oznajmiam 
infrastruktura baza, kontakt 
infuła apostolat, biskupstwo 
infuzja kroplówka, wlew 
ingerencja zaangażowanie, penetracja 31 
ingerować penetrować, angażować się 42 
ingerować w coś mieszać się, interweniować 
ingerowanie interweniowanie 
ingrediencja aneks, uzupełnienie 23 
ingredient aneks, uzupełnienie 23 
ingreminacja akcesja, dołączenie 
ingres główka, lid 
inhalacja wdychanie, wziewanie 
inhalować zaczerpywać, nabierać 12 
inhalowanie dotlenianie, napowietrzanie 
inherencja przynależność, typowość 
inherentnie nieodłącznie, należnie 
inherentny właściwy, typowy 14 
inicjacja utworzenie, wiedza 24 
inicjacja seksualna rozdziewiczanie, pierwszy raz 
inicjacyjny pierwszy, inauguracyjny 
inicjalizacja rozpoczęcie 
inicjalizować inicjować, zainicjować 
inicjalna pierwszy, pierwotny 
inicjalnie wyjściowo, pierwotnie 12 
inicjalny pierwszy, schematyczny 37 
inicjał wstęp, iluminacja 25 
inicjały podpis, sygnatura 10 
inicjator protektor, mistrz 68 
inicjatorka siła twórcza, ambasadorka 41 
inicjatorzy adwokaci, autorzy 
inicjatywa idea, koncepcja 166 
inicjować zakładać, otwierać 65 
inicjować coś zaczynać, podejmować 13 
inicjowanie organizowanie, inicjacja 56 
inicjowany popychany, inspirowany 20 
inicjujący pierwszy, schematyczny 27 
iniekcja zabieg, wbicie 10 
iniektor strzykawka, ejektor 
iniuria zniewaga 
ink tusz, atrament 
inka kawa, zbożowa 
inkarnacja postać, manifestacja 10 
inkasować brać, kasować 25 
inkasowanie pobieranie, przyjmowanie 
inkasowany egzekwowany, goszczony 10 
inkaust tusz, atrament 
inklinacja gotowość, orientacja 112 
inklinacje skłonności 
inklinować skłaniać się, wybierać 37 
inklinowanie przedkładanie 
inkluzja ciałko, wcielenie 11 
inkoherencja nieostrożność, niefrasobliwość 24 
inkomodować niepokoić, aferować 
inkompetencja amatorszczyzna, dyletanctwo 23 
inkompetentny niewładny, niekompetentny 
inkongruencja rozdział, rozbicie 34 
inkongruencyjnie niekompatybilnie 
inkongruentny niekompatybilny 
inkorporacja połączenie, scalenie 
inkorporować werbować, dodawać 25 
inkorporowanie werbunek, dorzucanie 
inkorporowany dorzucany, dodawany 
inkrustacja oprawa, akcent 21 
inkrustować pokrywać, naznaczyć 17 
inkrustowanie zdobienie, ozdabianie 
inkrustowany przedłożony, wyłożony 14 
inkryminacja krytyka, pretensja 47 
inkryminować zarzucać, wmawiać 36 
inkryminowanie mniemanie, domniemywanie 43 
inkryminowany obwiniany, obciążany 
inkryminujący obciążający, obwiniający 
inkubatornia wylęgarnia 
inkulturacja akomodacja 
inkunabuł biały kruk, dzieło 28 
inkwizycja badanie, kwerenda 
inkwizytor przeciwnik, arbiter 16 
inkwizytorski przenikliwy, zimny 40 
inlet wsypa, wsypka 
inna odmienna 
inną metodą odmiennie, inaczej 
inne różnorodne, konstrast 
inne określenie jednoznacznik, bliskoznacznik 11 
innego kalibru dalszy, inny 25 
inni rudyment, ślad 13 
innocencja naiwność 
innojęzyczny obcojęzyczny, cudzoziemski 
inność nierówność, rejterada 61 
innowacja nowinka, gadżet 47 
INNOWACJE nowości 
innowacyjnie pomysłowo, nowocześnie 29