Sitemap

SlowoNp
indeksować rewaloryzować, zrewaloryzować 
indemnizacja wyrównanie, wynagrodzenie 17 
independencja niepodległość 
indianie cywilizacja, czerwonoskórzy 
indoktrynacja lobbing, namawianie 16 
indoktrynator manipulator, agitator 
indoktrynować agitować, nawracać 
indoktrynowany inspirowany, nakłaniany 27 
indolencja niemoc, ospałość 77 
indolentnie niezgrabnie, niezaradnie 
indolentność niezaradność, niezgrabność 
indolentny bezsilny, niekompetentny 81 
indor kurak, indyk 
indos żyro 
indosować żyrować, podżyrowywać 
indosowanie poręczenie, poręka 
indukcja wzbudzenie, wnioskowanie indukcyjne 
indukować wzbudzać 
induktor zwój, cewka 
indulgencja odpust 
indult dyspensa 
industrializacja cywilizacja, przemysł 
industrialnie przemysłowo 
industrialny ekonomiczny, gospodarczy 
indyczyć się marudzić, chełpić się 47 
indyferencja smutek, ospałość 85 
indyferentnie fair, apatycznie 31 
indyferentność bezwolność, bezczynność 40 
indyferentny ociężały, odrętwiały 59 
indyferentyzm osowiałość, rezygnacja 56 
indygo ultramaryna, niebieski 20 
indygowiec indygo 
indyk kurak, indor 
indykator wskazówka, przejaw 10 
indykatywnie orientacyjnie 
indykatywny przykładowy, przybliżony 11 
indywidualista samotnik 
indywidualizacja wyodrębnianie, indywidualizowanie 
indywidualizować rozdzielać, odróżniać 11 
indywidualizowanie wyodrębnianie, indywidualizacja 
indywidualizowanie się indywidualizacja, usamodzielnianie się 
indywidualnie specjalnie, szczególnie 45 
indywidualność serce, mocarz 139 
indywidualność twórcza mocarz, mistrz 16 
indywidualny jedyny, reprezentacyjny 96 
indywiduum agregat, aparat 96 
inedita pisarstwo, literatura 
ineksprymable bielizna, reformy 22 
inercja smutek, nieruchomy 135 
inercjalny bierny, pasywny 
inercyjnie bez czucia, apatycznie 54 
inercyjność niemoc, załamanie 53 
inercyjny bezsilny, bezwładny 92 
infamia zepsucie, znieprawienie 30 
infant pociecha, dziecko 21 
infanteria pieszo, piechota 
infantylizacja degradacja, uproszczenie 10 
infantylizm zaślepienie, nieostrożność 38 
infantylizować degradować, spłaszczać 14 
infantylizować się cofać się w rozwoju, dziecinnieć 
infantylizowanie infantylizacja, dziecinnienie 
infantylnie nie na serio, niepoważnie 38 
infantylnieć cofać się w rozwoju, dziecinnieć 
infantylność zaślepienie, nieostrożność 43 
infantylny półserio, głupi 55 
infarkt zawał 
infekcja choroba, schorzenie 14 
infekcyjny nagminny, epidemiczny 
infekować zarażać, szkodzić 
infekowanie zarażanie, zakażanie 
inferencja interpretacja, wnioskowanie 
infernalny przenikliwy, obrzydliwy 129 
inferno droga cierniowa, droga krzyżowa 11 
infiks inkluzja, wrostek 
infiltracja penetracja, monitoring 13 
infiltrować eksplorować, penetrować 49 
infiltrowanie wnikanie, przenikanie 
infiltrowany inwigilowany, penetrowany 
infirmeria izba chorych 
inflacja obniżenie, obniżka 14 
influenca grypa, przeziębienie 
influencja oddziaływanie, wpływ 
influenza grypa, przeziębienie 
infolinia telefon, informacja telefoniczna 
informacja uwaga, adnotacja 192 
informacja niejawna tajemnica, sekret 
informacja o czymś przekaz, dowód 
informacja oficjalna wiadomość, komunikat 
informacja prasowa tekst, artykuł 17 
informacja telefoniczna infolinia 
informacje materiał, wiadomości 35 
informacji odzywać się, odpowiadać 
informacyjny plastyczny, pokazowy 29 
informator informacja, obwieszczenie 76 
informator turystyczny bedeker, przewodnik 
informatorka gumowe ucho, kabel 16 
informatyczny komputerowy, cyfrowy 
informatyk administrator, programista 
informatyzacja komputeryzacja 
informatyzować komputeryzować