Sitemap

SlowoNp
i ani, plus 39 
i a także również, oraz 
i już dosyć, dość 
i owszem pewnie, dokładnie 21 
i pustoszyć plądrować, niszczyć 
i tak w rzeczywistości 
ia prosić, brać na l,itość 
iak centuś, krakauer 
ibidem tamże, w tym samym miejscu 
ibis warzęcha, pełnopłetwiec 
iblis demon, licho 12 
ich mój 
ichneumon mangusta, mangusta egipska 
ichneumony łasze, mangusty 
idąc przeć, kursować 24 
idący wędrujący 
idący na łatwiznę konformista, ugodowiec 
idący w ślady naśladujący, biorący za przykład 
idący z duchem czasu nowoczesny, postępowy 
idea uwaga, deklaracja 174 
idea przewodnia koncepcja, myśl 11 
idea życiowa dewiza, credo 
idealista donkiszot, oryginał 48 
idealistka entuzjastka, pasjonatka 14 
idealistycznie porządnie, ofiarnie 71 
idealistyczność prawowierność, altruizm 
idealistyczny dobrotliwy, dobry 105 
idealizacja adoracja, apologia 50 
idealizator hagiograf 
idealizm fantazja, utopia 26 
idealizować chwalić, wychwalać 92 
idealizowana uwielbiana 
idealizowanie gloryfikacja, bezkrytyczność 
idealizowany podnoszony, wynoszony 11 
idealizujący pochwalny, adorujący 
idealne nienagannie 
idealnie nadzwyczajnie, niezwykle 176 
idealnie czysty nieskazitelny, klarowny 12 
idealność bezbłędność, nienaganność 
idealny gładki, łagodny 288 
ideał idea, tytan 141 
ideał moralny dobro, ideał 
ideały asy, zaprzedawać się 12 
idee poglądy, treść 12 
idée fixe urojenie, bzik 31 
idejka filozofia, idea 20 
identycznie ciągle, sztywno 69 
identyczność trwałość, równy 53 
identyczny sztywny, zgodny 101 
identyfikacja stwierdzenie, ustalenie 26 
identyfikacja z.., utożsamianie się z czymś tożsamość, spotrzegnie siebie jako kogoś... 
identyfikator odnośnik, wartość 52 
identyfikator użytkownika ksywa, login 
identyfikować obwodzić, zidentyfikować 65 
identyfikować się upodabniać się, przyrównywać się 
identyfikowanie zaznajamianie, odznaczanie 12 
ideogramy hieroglify, piktogramy 
ideolog mistrz, zwiastun 44 
ideologia filozofia, idea 62 
ideologia faszystowska skrajny nacjonalizm, faszyzm 
ideologia narodowa nacjonalizm 
ideologicznie politycznie, ideowo 
ideologiczny fanatyczny, intelektualny 11 
ideologizm ideowość 
ideowcy aktywiści, przodownicy 
ideowiec donkiszot, organizator 28 
ideowo ofiarnie, pilnie 38 
ideowość zaangażowanie, służba 18 
ideowy szlachetny, oddany 14 
Idę gnić gnić 
idę mikrobiologicznego zadając lok odkw 
idiocenie tumanienie, fiksacja 15 
idiocieć głupieć, baranieć 20 
idioctwo bezmyślność, tępota 56 
idiolatria egocentryzm, narcyzm 10 
idiolekt styl, język 16 
idiom odzywka, sformułowanie 22 
idiomat wyrażenie, zwrot 
idiomatyzm wyrażenie, zwrot 
idiosynkrazja lekceważenie, nonszalancja 40 
idiota grzmot, cham 171 
idioten aparat małpka, głupopstryk 
idioten kamera małpka, głupopstryk 
idiotka opętana, pomylona 14 
idiotowaty ociężały, ciemny 79 
idiotycznie niepoważnie, ograniczenie 52 
idiotyczność bezmyślność, tępota 33 
idiotyczny ociężały, beznadziejny 104 
idiotyzm wymysł, bajka 93 
idiotyzmy wygłup, błazenada 14 
idiotyzować uwodzić, kołować 23 
idokraz minerał, wezuwian 
idol arcymistrz, as 52 
idolatria bałwochwalstwo, pogaństwo 
idolka oczko w głowie, gwiazda 
idololatria bałwochwalstwo, pogaństwo 
idylla utopia, raj 35 
idyllicznie rozkosznie, przesympatycznie 29 
idylliczność beztroska, luz 14 
idylliczny cichy, miły 48