Sitemap

SlowoNp
i a także również, oraz 
ichneumon mangusta, mangusta egipska 
idealista donkiszot, oryginał 48 
idealność bezbłędność, nienaganność 
idée fixe urojenie, bzik 31 
ideogramy hieroglify, piktogramy 
ideologia filozofia, idea 62 
idiocenie tumanienie, fiksacja 15 
idiotyzmy wygłup, błazenada 14 
idolatria bałwochwalstwo, pogaństwo 
ignorować łamać, oddalać 167 
ikoniczny obrazkowy 
ilościowo matematycznie, arytmetycznie 11 
ilościowy matematyczny, obliczeniowy 
iluzyjnie licho, fantastycznie 34 
imbecylka wariatka, idiotka 
imbecylny ociężały, ciemny 63 
imbryczek czajnik, czajniczek 
imigracja nadejście, fala 14 
imigrować przemieszczać, przesiedlać 32 
imitowany fałszywy, umowny 69 
imitujący naśladujący, fałszujący 
immobilny inercyjny 
immoralny bezwstydny, frywolny 26 
immunitet zabezpieczenie, prawo 13 
imperator król, rządzący 22 
imperatyw filozofia, wymóg 46 
implicite dyskretnie, niejawnie 36 
imponować uznanie, nęcić 62 
imputacja wciskanie, wpieranie 13 
imputować zarzucać, przekonywać 43 
inclusive włącznie 
incognito bez echa, chyłkiem 52 
indagacja problem, dociekanie 25 
indagować męczyć, prześladować 62 
indosować żyrować, podżyrowywać 
indukować wzbudzać 
indykator wskazówka, przejaw 10 
inercyjny bezsilny, bezwładny 92 
infekować zarażać, szkodzić 
influenca grypa, przeziębienie 
influenza grypa, przeziębienie 
infolinia telefon, informacja telefoniczna 
informuję oznajmiam 
ingerować penetrować, angażować się 42 
inhalacja wdychanie, wziewanie 
inhalować zaczerpywać, nabierać 12 
inicjacja utworzenie, wiedza 24 
inicjalna pierwszy, pierwotny 
inicjalny pierwszy, schematyczny 37 
inicjator protektor, mistrz 68 
inicjować zakładać, otwierać 65 
inkasować brać, kasować 25 
inkunabuł biały kruk, dzieło 28 
innowacja nowinka, gadżet 47 
INNOWACJE nowości 
innowator protektor, duch 71 
insolacja nasłonecznienie 
inspekcja obserwacja, badanie 29 
inspektor kontroler, cenzor 16 
instancja stanowisko, godność 
insygnium insygnia, oznaka stanu 
intendent zarządzający, kierownik 
intercyza układ, umowa 
interdykt klątwa, zakaz 
interesik materia, przedmiot 
interface interfejs 
interfejs oprawa, powłoka 15 
interview debata, dyskusja 28 
interwent arbiter, inkwizytor 12 
intonacja akcent, kształtowanie 19 
intonować zaintonować, zaczynać 
intratnie korzystnie, dochodowo 11 
intrygant awanturnik, rozrabiacz 55 
intymność sympatia, łóżko 92 
inwariant stała, niezmiennik 
inwazyjny napastniczy, ofensywny 10 
inwektywa przytyk, zarzut 27 
inwektywy impertynencje, wiącha 15 
inwentarz dom, dorobek 50 
inwentura spis, sprawdzenie 
inwitacja propozycja, zaproszenie 
inwitować zapraszać, wystosowywać zaproszenie 
inwokacja wstęp, wprowadzenie 
ironiczny dowcipny, antypatyczny 92 
irrealizm fikcja, nieżyciowość 26 
irredenta powstanie, przewrót 12 
irytowany muskany, podburzany 13 
irytująco drażniąco, denerwująco 
irytujący przenikliwy, impertynencki 81 
iskariota judasz 
iskrzenie migotanie 
islamista muzułmanin, Saracen 
istnienie stworzenie, istota 49 
istotność wielkość, klasa 68 
Istotnych Ważniejszych 
iść sobie spływać 
iść w dół zapadać się, kurczyć się 39 
iść wolno pełzać, leźć 
izolowany epizodyczny, incydentalny 83