Sitemap

SlowoNp
idea przewodnia koncepcja, myśl 11 
idealistyczność prawowierność, altruizm 
idealnie czysty nieskazitelny, klarowny 12 
identyfikowanie zaznajamianie, odznaczanie 12 
iluzjonistyczny kuglarski, tajemny 
imać się czegoś zabierać, chwytać się 
imię i nazwisko podpis, autograf 
impertynenckość opryskliwość 
imponować komuś porywać, zachwyt 14 
inaczej śpiewać hamować się, zreflektować się 78 
ingerować w coś mieszać się, interweniować 
inne określenie jednoznacznik, bliskoznacznik 11 
inscenizacyjnie teatralnie, scenicznie 
inspecjonowanie obserwowanie, przeglądanie 
instrumentalnie przedmiotowo, posiłkowo 
instrumentarium akcesorium, aparat 21 
intelektualista badacz, naukowiec 24 
intelektualiści inteligencja, elita 
intencjonalność myśl, rozum 14 
intensyfikowany inspirowany, aktywizowany 32 
intensyfikujący wzmacniający, pogłębiający 
interes żywotny poważny, ważny 12 
interesować się miłować, angażować się 169 
internacjonalny powszechny, uniwersalny 15 
interpersonalny wzajemny, międzyludzki 
interplanetarny międzyplanetarny 
interpretacyjny interpretatorski, odtwórczy 
interpretatorka wedeta, aktorka 19 
interpretowanie interpretacja, komentarz 26 
interweniowanie nacisk, lobbing 23 
intratna posada fotel, żłób 
introspektywnie autokrytycznie, samokrytycznie 
introwertycznie ponuro, posępnie 18 
iść krętą drogą naciągać, kręcić 68 
iść ku lepszemu polepszać się, poprawiać się 
iść pod żaglami pływać, płynąć 10 
iść ręka w rękę brać w czymś udział, przykładać do czegoś rękę 
iść w niepamięć ustępować, niknąć 23 
izba klasztorna kamera, ciemnica