Sitemap

SlowoNp
idealistycznie porządnie, ofiarnie 71 
idioten aparat małpka, głupopstryk 
idioten kamera małpka, głupopstryk 
igrać z ogniem nadstawiać głowę, nadstawiać głowy 50 
ilustracyjność czytelność, komunikatywność 11 
ilustratywność czytelność, komunikatywność 11 
ilustrować coś ujawnić, okazać 11 
imitować kogoś kopiować, małpować 
impersonalność bezosobowość 
impertynenckie obraźliwe 
inaczej bowiem w przeciwnym razie, chyba że 
inaczej mówiąc inaczej, czyli 
inauguracyjnie wyjściowo, pierwotnie 11 
incydentalność osobliwość, rzadkość 34 
indoktrynowany inspirowany, nakłaniany 27 
indyferentność bezwolność, bezczynność 40 
indywidualista samotnik 
indywidualność serce, mocarz 139 
infantylizacja degradacja, uproszczenie 10 
infantylizować degradować, spłaszczać 14 
informatyzacja komputeryzacja 
informatyzować komputeryzować 
informować się zahaczać, piłować 55 
infrastruktura baza, kontakt 
inkorporowanie werbunek, dorzucanie 
inkryminowanie mniemanie, domniemywanie 43 
innego kalibru dalszy, inny 25 
innym sposobem odmiennie, inaczej 
innymi słowami źle, odmiennie 17 
inscenizacyjny dramatyczny, teatralny 
inscenizatorka promotorka, działaczka 16 
inscenizowanie organizowanie, przygotowanie 45 
inspekcjonować przewracać, gmerać 42 
instalować coś opatrywać, zaopatrywać w coś 
instalować się urządzić się, zasiadać 17 
instrumentacja aranżacja, aranż 
instrumentalis przypadek, narzędnik 
instrumentalny dosadny, koncertowy 
instrumentować aranżować, orkiestrować 
instynktowność automatyczność, bezmyślność 21 
integrować się ginąć, angażować się 87 
integrystyczny tradycyjny, fundamentalistyczny 
intelektualnie uczuciowo, pomysłowo 26 
intencjonalnie specjalnie, planowo 24 
intensyfikacja natężenie, wzmocnienie 72 
intensyfikować nasilać, natężać 83 
interakcyjność oddziaływanie, wpływ 
interaktywność oddziaływanie, wpływ 
interlokutorka współlokatorka, antagonistka 
internalizować uwewnętrzniać, uwewnętrznić 
interpretowany imitowany, odzwierciedlony 26 
interpretujący objaśniający, wyjaśniający 
interpunkcyjny nieciągły, przestankowy 
interwencyjnie agresywnie, ofensywnie 
interweniujący mediujący, osądzający 
introspekcyjny introspektywny 
introspektywny autokrytyczny, samokrytyczny 
introwertyczka mumia, niemowa 
introwertyczny sztywny, cichy 59 
inwazja ptaków nalot 
inwentaryzacja rejestrowanie, inwentarz 12 
inwentaryzować zestawiać, rejestrować 
inwentarz żywy dobytek, bydło 
irracjonalność bezmyślność, głupota 34 
istota myśląca stworzenie, umysł 27 
istota rozumna stworzenie, umysł 30 
istoty ludzkie ludzie, mieszkańcy 22 
iść do Canossy korzyć się, czołgać się 24 
iść do Kanossy korzyć się, czołgać się 24 
iść do ołtarza poślubiać, brać kogoś za żonę 11 
iść do szturmu uderzać, nacierać 20 
iść ku dobremu polepszać się, poprawiać się 
iść po trupach przekopywać się, rozpychać się 14 
iść w rozsypkę rozstawać się, zrywać 38 
iść z postępem przekształcać się, przebudowywać się 13 
izba więzienna kamera, ciemnica 
izba zatrzymań cela, dołek 
izolowanie się sekciarstwo, odcinanie się