Sitemap

SlowoNp
idea życiowa dewiza, credo 
idealizowana uwielbiana 
idealizowany podnoszony, wynoszony 11 
idealizujący pochwalny, adorujący 
identyczność trwałość, równy 53 
ideologiczny fanatyczny, intelektualny 11 
idiotyczność bezmyślność, tępota 33 
idylliczność beztroska, luz 14 
iluminowanie iluminacja, edukowanie 17 
ilustracyjny plastyczny, modelowy 23 
ilustratorka plastyczka, rysowniczka 
ilustratywny plastyczny, pokazowy 13 
ilustrowanie opisywanie, pokazywanie 16 
iluzjonistka czarodziejka, prestidigitatorka 
iluzorycznie licho, fantastycznie 36 
imaginacyjny fałszywy, fantastyczny 63 
imaginatywny fałszywy, fantastyczny 38 
imaginowanie marzenie, wymyślanie 
imbecylowaty ociężały, ciemny 66 
imitacjonizm naśladowanie, kopiowanie 
imitatorstwo naśladowanie, przedrzeźnianie 24 
imitować coś kopiować, małpować 
immanentność inherencja 
imperatorowa pani, władczyni 
imperatorski szeroki, luksusowy 16 
imperatywnie definitywnie 
imperialista zaborca, kolonizator 
impersonalny nieznany, anonimowy 
implikowanie kuszenie, określanie 26 
importowanie ściąganie, przywożenie 
impregnowany wzmocniony, szczelny 23 
impresjonizm realizm 
imprezowanie używanie, biesiadowanie 32 
improwizacja fuszerka, łatanina 30 
improwizować komponować, fantazjować 10 
impulsywność automatyczność, automatyzm 43 
inadekwatnie niedobrze, źle 24 
inaugurująco wyjściowo, pierwotnie 11 
inaugurujący pierwszy, inauguracyjny 11 
incydentalny dalszoplanowy, akcesoryjny 74 
indemnizacja wyrównanie, wynagrodzenie 17 
indolentność niezaradność, niezgrabność 
industrialny ekonomiczny, gospodarczy 
indyczyć się marudzić, chełpić się 47 
indyferencja smutek, ospałość 85 
indyferentny ociężały, odrętwiały 59 
indykatywnie orientacyjnie 
indywidualny jedyny, reprezentacyjny 96 
infantylnieć cofać się w rozwoju, dziecinnieć 
infantylność zaślepienie, nieostrożność 43 
infiltrowany inwigilowany, penetrowany 
informacyjny plastyczny, pokazowy 29 
informatorka gumowe ucho, kabel 16 
informowanie rokowanie, wypowiadanie 53 
ingrediencja aneks, uzupełnienie 23 
ingreminacja akcesja, dołączenie 
inklinowanie przedkładanie 
inkoherencja nieostrożność, niefrasobliwość 24 
inkorporacja połączenie, scalenie 
inkorporować werbować, dodawać 25 
inkrustowany przedłożony, wyłożony 14 
inkryminacja krytyka, pretensja 47 
inkryminować zarzucać, wmawiać 36 
inkubatornia wylęgarnia 
inkulturacja akomodacja 
innojęzyczny obcojęzyczny, cudzoziemski 
innowacyjnie pomysłowo, nowocześnie 29 
innowatorski oryginalny, śmiały 35 
innowierstwo herezja, kacerstwo 
innymi słowy inaczej, więc 21 
inscenizacja interpretacja, układ 31 
inscenizator animator, aranżer 22 
inscenizować oddawać, wystawić 136 
inspiratorka siła twórcza, ambasadorka 37 
inspiratorzy adwokaci, autorzy 
inspirowanie organizowanie, namawianie 34 
instalowanie instalacja, układanie 44 
instruktorka pani, nauczycielka 
instruktywny pokazowy, budujący 17 
instrumencik urządzenie, aparat 
instruowanie instruktaż, kurs 18 
instynktowne odruchowy, intuicyjnie 
instynktowny rutynowy, beztroski 58 
insurekcyjny rebeliancki, powstańczy 
insynuowanie obmawianie, oczernianie 36 
integracyjny unifikacyjny, federacyjny 
integralność całość, jednia 23 
integrowanie organizowanie, integracja 57 
inteligencik człowiek intelektu, intelektualista 
inteligencja mądrość, odpowiedzialność 113 
inteligencji iloraz 
inteligencki inteligentny 
inteligentka człowiek intelektu, człowiek kultury 
inteligentny giętki, sprawny 122 
intendentura zaopatrzenie 
intensywnieć przyśpieszać, podnosić się 47 
intensywność natężenie, warunki 106 
interesantka odbiorczyni, klientka 
interesowany zainteresowany 
interesownie bez umiaru, pożądliwie 19