Sitemap

SlowoNp
i pustoszyć plądrować, niszczyć 
idealizacja adoracja, apologia 50 
idealizator hagiograf 
idealizować chwalić, wychwalać 92 
identycznie ciągle, sztywno 69 
idiotycznie niepoważnie, ograniczenie 52 
idiotyzować uwodzić, kołować 23 
idololatria bałwochwalstwo, pogaństwo 
idyllicznie rozkosznie, przesympatycznie 29 
ignorowanie odsuwanie, unikanie 45 
ikonoklasta obrazoburca, ikonoburca 
iluminowany jasny, rozświetlony 12 
ilustrowany plastyczny, symboliczny 17 
ilustrujący plastyczny, pokazowy 11 
iluzjonista mag, magik 14 
iluzoryczny fałszywy, nieprawdopodobny 106 
imigracyjny pionierski, przyjezdny 16 
imitatorski wtórny, nieświeży 29 
immobilność inercyjność 
immunizacja odporność, wpojenie 
immunizować utwardzać, wzmacniać 
imparcjalny bezstronny 
impeachment zarzut, obmowa 19 
imperatywny twardy, groźny 46 
imperializm zaborczość, aneksjonizm 
imperialnie agresywnie, ekspansywnie 10 
impertynent awanturnik, cham 113 
implantacja wpojenie, wszczepienie 
implantować wtłoczyć, wszczepić 
implicytnie aluzyjnie, implicite 
implikowany obowiązkowy, niezbędny 
importowany obcojęzyczny, zamorski 31 
impotentnie inercyjnie 
impowizacja muzyka 
impregnacja wzmacnianie, zabezpieczanie 17 
impregnować napuszczać, przenikać 22 
imprezowicz pijak, balangowicz 42 
impulsywnie wściekle, dziko 104 
imputowanie obmawianie, oczernianie 34 
inadekwatny niezręczny, fałszywy 29 
inaktywować pobić, pokonać 21 
inauguracja wstęp, utworzenie 68 
inaugurować zakładać, otwierać 84 
indagowanie problem, badanie 14 
indolentnie niezgrabnie, niezaradnie 
indosowanie poręczenie, poręka 
indulgencja odpust 
indykatywny przykładowy, przybliżony 11 
inercyjność niemoc, załamanie 53 
infantylizm zaślepienie, nieostrożność 38 
infantylnie nie na serio, niepoważnie 38 
infekowanie zarażanie, zakażanie 
infiltracja penetracja, monitoring 13 
infiltrować eksplorować, penetrować 49 
informujący relacjonujący 
ingerowanie interweniowanie 
inhalowanie dotlenianie, napowietrzanie 
inherentnie nieodłącznie, należnie 
inicjacyjny pierwszy, inauguracyjny 
inicjatorka siła twórcza, ambasadorka 41 
inicjatorzy adwokaci, autorzy 
inicjowanie organizowanie, inicjacja 56 
inkasowanie pobieranie, przyjmowanie 
inkomodować niepokoić, aferować 
inkrustacja oprawa, akcent 21 
inkrustować pokrywać, naznaczyć 17 
inną metodą odmiennie, inaczej 
innowacyjny zręczny, błyskotliwy 100 
innowatorka promotorka, autorka 15 
innowierczy schizmatycki, dysydencki 10 
inseminacja zapłodnienie, poczęcie 
inseminować pokrywać, kryć 
inspekcyjny przeglądowy, kontrolny 13 
inspektorat inspekcja 
inspirowany planowany, zakładany 60 
inspirująco zachęcająco, ożywczo 19 
inspirujący zachęcający, porywający 34 
instalowany łączony, zakładany 32 
instauracja odbudowa 
instruowany uczony, pokazywany 12 
intabulacja inskrypcja 
intarsjować zdobić, picować 20 
integralnie mocno, ograniczony 32 
integrowany scalanie, koncentrowany 
inteligenci inteligencja, intelektualiści 
intensywnie natężenie, nasilenie 163 
interesować ciekawość, zaciekawienie 144 
interesowna materialistka 
interesowny giętki, wyrachowany 57 
interludium dopisek, uzupełnienie 16 
intermedium dopisek, uzupełnienie 15 
internetowa kawiarenka 
internetowy komputerowy, cybernetyczny 
internistka lekarz, kardiolog 
internowana sprawczyni, delikwentka 16 
internowany kryminalista, język 40 
interpelant adwersarz, antagonista 18 
interregnum bezkrólewie 
interwencja zaangażowanie, nawała 67 
introdukcja wstęp, przygotowanie 24