Sitemap

SlowoNp
ichneumony łasze, mangusty 
idealistka entuzjastka, pasjonatka 14 
identyczny sztywny, zgodny 101 
ideologizm ideowość 
idiolatria egocentryzm, narcyzm 10 
idiomatyzm wyrażenie, zwrot 
idiotowaty ociężały, ciemny 79 
idiotyczny ociężały, beznadziejny 104 
idylliczny cichy, miły 48 
ignorancja bezmyślność, nieświadomość 99 
ignorancki niekompetentny, ciemny 63 
ignorancko niedoświadczenie, amatorsko 
ignorantka noga, chamka 21 
ignorowany skracany, minimalizowany 19 
ignorujący nieuważny, niezauważający 
ikonoburca obrazoburca, ikonoklasta 
ikonoklazm obrazoburstwo 
ikrzyć się trzeć się, składać ikrę 
ile wlezie mocno, porządnie 18 
iluminacja myśl, pożywka 61 
iluminator okno, bulaj 17 
iluminować zapalać, prześwietlać 24 
ilustracja informacja, interpretacja 75 
ilustrator iluminator, grafik 
ilustrować oddawać, ujawnić 63 
iluzyjność urojenie, nieżyciowość 26 
imaginacja dalekowzroczność, orientacja 79 
imaginacje zwidy, omamy 20 
imaginować naciągać, kręcić 82 
imbecylizm tępota, głupota 18 
imbecylnie matołowato, absurdalnie 33 
imieninowy okolicznościowy, świąteczny 
imigrancki imigracyjny 
imitacyjny wtórny, nieświeży 28 
imitatorka snobka, naśladowczyni 
imitowanie odtwarzanie, modelowanie 20 
immanentne permanentne 
immanentny właściwie, właściwy 24 
immobilizm niemoc, rezygnacja 52 
immobilnie inercyjnie 
immoralizm frywolność, niemoralność 23 
impedancja opór, moduł impedancji 
imperialny absolutny, nieograniczony 32 
impetyczka furiatka, gwałtownica 
impetyczny szalony, gwałtowny 13 
implicytny rzekomy, teoretyczny 11 
implikacja wynik, produkt 23 
implikacje konsekwencje, skutki 
implikować sugerować, skutkować 26 
imponująco bezgranicznie, kolosalnie 110 
imponujący super, monstrualny 105 
importować przynosić, ściągać 
impotencja niemoc, ospałość 93 
impotentny inercyjny 
impresario aranżer, organizator 21 
impresyjny nieprzemyślany, śpieszny 
impresywny nieprzemyślany, śpieszny 
imprezować zajmować się, zajmować się czymś 58 
imprinting wpojenie, wdrukowanie 
impulsywny sztywny, szparki 174 
in persona sam, samemu 
incydencik zjawisko, ewenement 18 
indagowany namawiany, męczony 14 
indeksacja wskazanie, rewaloryzacja 
indeksować rewaloryzować, zrewaloryzować 
indolencja niemoc, ospałość 77 
indolentny bezsilny, niekompetentny 81 
indygowiec indygo 
indywiduum agregat, aparat 96 
inercjalny bierny, pasywny 
inercyjnie bez czucia, apatycznie 54 
infanteria pieszo, piechota 
infantylny półserio, głupi 55 
infekcyjny nagminny, epidemiczny 
inferencja interpretacja, wnioskowanie 
infernalny przenikliwy, obrzydliwy 129 
infirmeria izba chorych 
influencja oddziaływanie, wpływ 
informacja uwaga, adnotacja 192 
informacje materiał, wiadomości 35 
informacji odzywać się, odpowiadać 
informator informacja, obwieszczenie 76 
informatyk administrator, programista 
informować rozpuszczać, rozprzestrzeniać 204 
ingerencja zaangażowanie, penetracja 31 
ingredient aneks, uzupełnienie 23 
inherencja przynależność, typowość 
inherentny właściwy, typowy 14 
inicjalnie wyjściowo, pierwotnie 12 
inicjatywa idea, koncepcja 166 
inicjowany popychany, inspirowany 20 
inicjujący pierwszy, schematyczny 27 
inkarnacja postać, manifestacja 10 
inkasowany egzekwowany, goszczony 10 
inklinacja gotowość, orientacja 112 
inklinacje skłonności 
inklinować skłaniać się, wybierać 37 
inkwizycja badanie, kwerenda 
inkwizytor przeciwnik, arbiter 16 
innocencja naiwność