Sitemap

SlowoNp
heliograwiura światłodruk, fotograwiura 
Helios słońce 
heliotypia światłodruk 
helisa ślimak 
hellenistyczny starogrecki, grecki 
helleński starogrecki, grecki 
hello czołem 
helmut fryc, prusak 10 
helota niewolnik, więzień 
helotyzm niewolnictwo 
helsinka finka 
helwecki dokładny, precyzyjny 
Helwet Helvet Szwajcar 
helwetczyk Szwajcar 
hełm przyłbica, kask 
hełmiasty pulchny, okrągły 45 
hematyt minerał 
hemimorfit minerał, kalamin 
hemocyt krwinka 
hemoragia krwotok 
hen het, daleko 21 
heptagon siedmiokąt 
hera proszek, diacetylomorfina 
heraldyczny herbowy 
herb klejnot, symbol 15 
herba herbata, czaj 
herbata napój, poczęstunek 17 
herbata lurowata chudy, cienki 
herbatka poczęstunek, wywar 11 
herbatka ziołowa wywar, ziółka 
herbatnik podkład, suchar 
herbowy pański, wielkopański 
herc czerwień, kier 
hercia proszek, diacetylomorfina 
heretycki frakcyjny, schizmatycki 12 
heretyk buntownik, dysydent 27 
herezja bajka, zmyślenie 42 
herezjarcha buntownik, dysydent 20 
herezje bzdury, głupstwa 
herkules atleta, byczek 34 
herkulesi olbrzymi, atleci 
herkulesowo postawnie 
herkulesowy atletyczny, zgrabny 79 
hermetycznie uczenie, ściśle 16 
hermetyczność ezoteryczność, niezrozumiałość 16 
hermetyczny ciemny, mętny 49 
hermetyzować zamykać, uszczelniać 
hero heros, bohater 
herod ciemięzca, despota 41 
herod-baba krowa, krówsko 63 
herodowy zimny, nieludzki 34 
heroicznie ofiarnie, chwacko 29 
heroiczność duch, moc 55 
heroiczny twardy, szlachetny 40 
heroina proszek, diacetylomorfina 
heroizm duch, moc 63 
heroizować wychwalać, adorować 23 
herold mistrz, znak 82 
heros herkules, postać 48 
herszt mistrz, guru 26 
Hesperos Gwiazda Wieczorna 
het maksymalnie, absolutnie 90 
hetera krowa, krówsko 105 
heterodoks heretyk 
heterodoksalność heterodoksja 
heterodoksja herezja, kacerstwo 
heterodoksyjny schizmatycki, dysydencki 
heterogeneza odmienność, mutacja 
heterogenicznie zróżnicowanie, różnorodnie 14 
heterogeniczność rozwarstwienie, bogactwo 28 
heterogeniczny inny, odmienny 28 
heterogoniczny zróżnicowany 
heteromorfizm wielopostaciowość, alotropia 
hetka-pętelka dno, ścierwo 29 
hetki maksymalnie, absolutnie 41 
hetman naczelny, dowodzący 17 
heureka wymysł, eureka 
hewar lewarek, jewar 
hex gra 
hexenschuss lumbago 
 cóż, co 
hfajny hubert 
hfkihglif intensy 
Hg żywe srebro, rtęć 
hgfdjl,gv możemy 
hgj karaluch, spiderman 
HHH UCZĘ SIĘ 
hiace progres, duet 44 
hiat rozziew, hiatus 
hiatus spór, rozdział 53 
hibernacja sen, apatia 15 
hibernakulum zimowisko 
hica ciupa, hyc 11 
hidyk samolub 
hiena ciemięzca, bandyta 50 
hiena cmentarna opryszek, rabuś 18 
hierarcha król, satrapa 80 
hierarchia aparat, organizacja 43 
hierarchia kościelna stan duchowny, duchowieństwo 
hierarchiczność uporządkowanie, hierarchia 10