Sitemap

SlowoNp
głoska inicjalna pierwszy, pierwotny 
głosować wybierać, obierać 15 
głosować na kogoś wybierać, obierać 
głosować za czymś wybierać, przedkładać 11 
głosowanie głos, decydowanie 20 
głosowanie ludowe plebiscyt, referendum 
głosowo słuchowo, akustycznie 
głosowy wokalny, akustyczny 10 
głosujący elektor, wyborca 
głosy huk, pokrzykiwanie 55 
głoszenie poparcie, apologia 39 
głoszenie słowa bożego apostolstwo, apostołowanie 
głoszony lansowany, agitowany 39 
głośna sprawa afera 
głośne imię rozgłos, popularność 
głośnik kolumna, kołchoźnik 
głośnik tubowy klakson 
głośniki dzięki, chiperłącze 
głośno mocno, hucznie 60 
głośno myśleć domyślać się, strzelać 
głośno płakać płakać, beczeć 
głośność przenikliwość, przeraźliwość 
głośny pokupny, cienki 148 
głośny dźwięk alarm, larum 
głowa mądrość, orientacja 98 
głowa domu głowa rodziny 
głowa Kolegium Biskupów papież, Biały Ojciec 17 
głowa Kościoła papież, biskup Rzymu 
głowa państwa król, rządzący 41 
głowa rodu głowa rodziny, zwierzchnik 
głowa rodziny chłop, mąż 36 
głowacz jajogłowy 
głową do przodu na oślep 
głowę bystrość, głupieć 12 
głowiasta kapusta 
głowiasty okrągły, bulwiasty 27 
głowica rękojeść, głowa 15 
głowica kasująca wycieraczka 
głowica kolumny kapitel 
głowić kombinować, zastanawiać 
głowić się rozwałkowywać, kwerendować 77 
głowieńka żagiew, pochodnia 
głowina bańka, głowa 26 
głownia rękojeść, kłoda 23 
głowonogi glon, łodzik 
głowonóg mięczak, kalmar 
głód pociąg, marzenie 78 
głód czegoś pociąg, pokusa 12 
głód wiedzy uwaga, chęć poznania 10 
główeczka bańka, głowa 26 
główka iglica, geniusz 70 
główka skowronka krawat 
główkować rozwałkowywać, odbijać 84 
główkowanie rozumowanie, wywód 
główna wejście 
główna część trzon, większość 
główna kwatera centrala, sztab 
główna strona wierzch, front 
główna zasada filozofia, idea 20 
główne najważniejszy, najważniejsze 18 
główne biuro centrala, sztab 
główne miasto ośrodek, siedziba 
głównia ostrze, brzeszczot 
głównie bardzo, specjalnie 70 
głównodowodzący mistrz, guru 27 
główny najlepszy, czołowy 119 
główny bohater protagonista 
główny działacz motor, sprawca 
główny element jądro, sedno 13 
główny plac rynek 
główny przewód magistrala, ścieżka 
główny punkt ognisko, siedlisko 
główny punkt czegoś atrakcja, clou 
główny sens jądro, trzon 12 
główny szlak magistrala 
głucha cisza cisza, martwota 
głuchawy głuchy, niedosłyszący 
głuchnąć rozpływać się, niknąć 19 
głucho cisza, bezbarwnie 15 
głuchoniemy kaleka, niemy 
głuchy drewniany, drętwy 87 
głuchy jak pień niesłyszący, przygłuchy 
głuchy na głos rozsądku niemądry, beztroski 12 
głuchy odgłos grzmot, huk 10 
głupawo wesoło, matołowato 42 
głupawość bezmyślność, tępota 62 
głupawy ociężały, ciemny 83 
głupek grzmot, oryginał 146 
głupi tłumok, cap 394 
głupi jak but z lewej nogi ociężały, ciemny 91 
głupi jak noga stołowa ciemny, ograniczony 31 
głupia abderytka, ignorantka 11 
głupia gęś koza, babka 14 
głupia kobieta koza, młódka 
głupie cielę tłumok, cap 78 
głupie zachowanie clownada, klaunada 
głupiec golem, ciura 166 
głupieć bystrość, baran 57 
głupienie tumanienie, fiksacja 16 
głupio niedobrze, nijako 87