Sitemap

SlowoNp
gabinet cieni opozycja 
gadka szmatka wymysł, bajka 127 
gala mistrzów najlepszy 
galanteryjnie kurtuazyjnie 
gargantuiczny interesowny, horrendalny 118 
gatunek lichy podrzędny, kiepski 13 
gawędziarstwo bajdurzenie, pustosłowie 11 
gazogenerator generator 
gdzieniegdzie rzadko, z rzadka 10 
genealogiczne drzewo 
generalizacja synteza, uogólnienie 
generalizować rozszerzać, przenosić 11 
geometrycznie estetycznie, zgrabnie 16 
geoograficzne położenie geograficzne 
geszefciarski zręczny, chytry 50 
gęste zarośla gąszcz, gęstwina 
gigantyczność ogrom, bezgraniczność 54 
gimnastykować rozwijać, szlifować 29 
gimnazjalista głąb, adept 26 
globtroterski cygański, podróżny 14 
gloryfikowana uwielbiana 
gloryfikowany podnoszony, wznoszony 25 
gloryfikujący pochwalny, adorujący 
głębokomorski głębinowy, abisalny 
głodny wrażeń odważny 
głodzenie się głodówka, post 
głośna sprawa afera 
głośno myśleć domyślać się, strzelać 
głośno płakać płakać, beczeć 
głośny dźwięk alarm, larum 
głowa państwa król, rządzący 41 
głowa rodziny chłop, mąż 36 
główna strona wierzch, front 
główna zasada filozofia, idea 20 
główne miasto ośrodek, siedziba 
głuchy odgłos grzmot, huk 10 
gmach budowla budynek, dom 
gmach szkolny szkoła, pensja 17 
gnębicielstwo autorytaryzm, jednowładztwo 
gnieździć się pokutować, grzęznąć 40 
godny litości lichy, marny 13 
godny pamięci ważny, doniosły 
godny podziwu heros, bez zarzutu 127 
godny pogardy haniebny, kompromitujący 14 
godzić na coś czyhać, dybać 
gołębie serce dobroć, dobroduszność 10 
gonitwa myśli uniesienie, ogień 30 
gorące źródło gejzer, terma 
gorącokrwisty szparki, nieprzytomny 85 
gorsza połowa mąż, stary 21 
gorszycielski lubieżny 
gorzko kwaśny cierpki, kwaskowaty 
gorzko-kwaśny zastały, kwaśny 13 
gospodarzenie gospodarstwo, zarządzanie 
góra tłuszczu kolubryna, wieprz 36 
gra hazardowa hazard 
grać w ciemno nadstawiać głowę, nadstawiać głowy 36 
grafomotoryka motoryka mała, 
gramatyczność bezbłędność, nienaganność 14 
graniastosłup pryzma, bryła 
gratulacyjnie okolicznościowo 
grewiytsryjed synonimy 
gromadzić się ciągnąć, pokrywać 87 
groszoróbstwo interesowność, chytrość 21 
grożący czymś groźny, poważny 
grubo ciosany kołkowaty, niezręczny 102 
gruboskórność swoboda, lekceważenie 95 
grupa kolegów koleżeństwo, grupa znajomych 
grupa nacisku ugrupowanie, sprzysiężenie 
gry hazardowe hazard 
grzech wielki wielki, mocny 10 
grzmotnąć się paść, kropnąć się 22 
guzdranie się ospałość, rachityczność 11 
gwałtowny ból spazm 
gwarantowanie oświadczanie, umożliwianie 20