Sitemap

SlowoNp
faktograf pamiętnikarz, dziejopis 10 
faktografia dokumentacja, zbiór 14 
faktor myśl, przyczyna 35 
faktoria kolonia, osada 13 
faktoring pośrednictwo, pośredniczenie 
faktorka pośredniczka 
faktotum totumfacki 
faktura konstrukcja, system 28 
fakturowanie układanie, komponowanie 
fakty racja, warunki 61 
faktycznie racja, serdecznie 80 
faktyczność świat, rzeczywistość 
faktyczny właściwy, prawdziwy 86 
faktyczny stan rzeczy wydarzenie, fakt 
fakultatywnie swobodnie, uznaniowo 22 
fakultatywność dobrowolność, możliwość 14 
fakultatywny dodatkowy, swobodny 43 
fakultet praktyka, dział 21 
fala natężenie, zespół 148 
fala samotna tsunami 
falanga zespół, kolumna 66 
falc szczelina, wgłębienie 19 
falcować składać, załamywać 
fale wir, bałwany 
fale eteru radio, radiofonia 
faleza rozpadlina, skarpa 
falisto koślawo, krzywo 13 
falistość nierówność, krzywość 
falisty łagodny, miękki 39 
faliście falisto, nierówno 
fallus laska, lacha 29 
falochron tama, zapora 
falować wybrzuszać, chodzić 48 
falowanie kapryśność, niepewność 30 
falowiec blok, budynek 14 
falownik negacja, inwertor 
fals falsyfikat 
falset pisk, popiskiwanie 
falsetować przyśpiewywać, kląskać 10 
falsyfikacja sfałszowanie, fałszowanie 
falsyfikat oszukaństwo, fałszerstwo 20 
falsyfikator oszust, hochsztapler 
falsyfikować naśladować, fabrykować 11 
falujący płynny, chwiejny 13 
fał lina 
fałd załamanie, wygięcie 12 
fałda nierówność, załamanie 18 
fałdka załamanie, wygięcie 12 
fałdkowanie fałdowanie, plisowanie 
fałdować wybrzuszać, ściągać 13 
fałdować się marszczyć się 
fałdowanie układanie, miętoszenie 17 
fałdowany miętoszony, gnieciony 
fałdzisty szeroki, suty 
fałsz legenda, niedomówienie 142 
fałszerstwo oszustwo, kant 27 
fałszerz przestępca, aferzysta 21 
fałszować naciągać, przekręcać 62 
fałszowanie oszustwo, matactwo 36 
fałszowany zmieniany, przeinaczany 
fałszująco nieharmonijnie, dysharmonicznie 
fałszujący naśladujący, dysharmoniczny 
fałszywa nieszczera 
fałszywa informacja dezinformacja, wprowadzenie w błąd 
fałszywa nuta nieczystość, fałsz 
fałszywa pobożność dewocja, faryzeizm 
fałszywa rada dezinformacja, wprowadzenie w błąd 
fałszywa wstydliwość pruderyjność, świętoszkostwo 
fałszywe bóstwo posąg, bałwan 
fałszywe oskarżenie krytyka, kalumnia 
fałszywie podejście, omamienie 245 
fałszywie przedstawiać przekręcać, zmieniać 
fałszywie skromny wstydliwy, cnotliwy 
fałszywiec płaz, obłudny 101 
fałszywka oszukaństwo, fałszerstwo 17 
fałszywość wyrafinowanie, lichota 133 
fałszywy niezręczny, sztywny 396 
fałszywy akord nieczystość, fałsz 
fałszywy blask błyskotki, niesmaczny przepych 
fałszywy krok byk, skaza 57 
fałszywy nabożniś świętoszek, hipokryta 
fałszywy obraz pozór, fikcja 
fałszywy ton fałsz, Sfałszowany ton 
fama informacja, komeraże 40 
familia dom, linia 17 
familiant bliski, powinowaty 17 
familiantka krewna 
familiarne stosunki sympatia, koleżeństwo 25 
familiarnie ostro, bezceremonialnie 64 
familiarność swoboda, nonszalancja 38 
familiarny niezręczny, spokojny 67 
familijnie rodzinnie 
familijny miły, życzliwy 35 
familio rodzina, klan 
familok blok, blok mieszkalny 
famotydyna lek 
famulus ordynans, sługa 12 
famurały bielizna, gacie 11 
fan fiksat, opętaniec 49 
fan sportu kibic, miłośnik sportu