Sitemap

SlowoNp
ford mustang, custom 23 
Ford Karton trampek, mydelniczka 
fordanser żigolak, gigolo 
fordanserka tancerka, bajadera 10 
fordonia wąż 
foremka forma, blacha 
foremnie estetycznie, szykownie 24 
foremnik matryca 
foremność pokaźność, powłóczystość 26 
foremny atletyczny, delikatny 70 
forester impreza, dex 
forga pióropusz 
forma postawa, konstrukcja 219 
forma architektoniczna zarys, kształt 
forma rządów ustrój, reżim 
forma zewnętrzna zarys, kształt 
forma życia stworzenie, istota 
formacja aparat, machina 73 
formacja obronna obrona 
formalista gryzipiórek, pasjonat 33 
formalistka czyściocha, arcypurystka 15 
formalistycznie ceremonialnie, oficjalnie 65 
formalistyczny drętwy, sztywny 74 
formalistyka rutyna, automatyzm 46 
formalizm rutyna, automatyzm 55 
formalna zgoda akceptacja, zezwolenie 
formalnie oficjalnie, serdecznie 77 
formalność aparat, system 72 
formalny sztywny, właściwy 118 
format natężenie, styl 97 
format danych format, struktura danych 
formatować eliminować, zmieniać 
formatowanie kształtowanie, modelowanie 12 
formatowany imitowany, planowany 37 
formować rozwijać, zakładać 116 
formować coś urabiać, wpływać na kogoś 
formować kogoś urabiać, wpływać na kogoś 
formować kolumny łamać, układać w kolumny 
formować się występować, kiełkować 61 
formować się w coś układać się, dopasowywać się do czegoś 
formować szereg porządkować, szeregować 
formowalnie miękko 
formowalność zręczność, elastyczność 12 
formowalny miękki, ciągliwy 
formowanie organizowanie, przygotowanie 64 
formowany imitowany, robiony 53 
formujący budujący, generujący 
formularz deklaracja, notatka 31 
formuła sformułowanie, wyrażenie 26 
formuła czarodziejska czar, urok 
formułka norma, prawidło 
formułować zakładać, stawiać 128 
formułować coś ustalać, wyznaczać 10 
formułować konkluzję wnioskować, sumować 10 
formułować wnioski wnioskować, podsumowywać 
formułowanie wypowiadanie, ustalanie 40 
formułowany odtwarzany, projektowany 39 
formy kontury 
formy towarzyskie wychowanie, zwyczaje 17 
fornal parobek, kolon 
fornir okładzina, okleina 
forować nobilitować, sprzyjać 41 
forowanie pomaganie, protekcja 21 
forowany lansowany, promowany 17 
forpoczta próbka, znak 32 
forsa Pieniądze, kasa 55 
forsiasto bogato, możnie 
forsiasty bogaty, przebogaty 15 
forsować gnębić, maltretować 122 
forsować się ryć, zasuwać 76 
forsowanie lansowanie, osłabianie 
forsowany zarżnięty, popychany 20 
forsownie z kopyta, z życiem 27 
forsowny wyczerpujący, intensywny 36 
forszpan transport, reklama 20 
forszus zadatek, zaliczka 
fort baza, bastion 13 
forte głośno, kia 28 
forteca fort, bastion 35 
forteczka twierdza, więzienie 
forteczny umocniony, ufortyfikowany 
fortel podejście, wymówka 83 
fortele wymówki, wybiegi 17 
fortelem kłamliwie, cynicznie 20 
fortepian instrument, pianino 
fortuna skarb, wena 90 
fortunat bogaty, Magnat 13 
fortunatka bogaczka, magnatka 11 
fortunnie owocnie, dobrze 13 
fortunny dobry, zręczny 46 
fortyfikacja obwarowanie, fort 30 
fortyfikacje obwarowanie, umocnienia 
fortyfikować zamykać, blokować 16 
fortyfikować się umacniać się, obwarowywać się 
fortyfikowanie utrwalanie, obwarowywanie 
forum orientacja, organizacja 107 
fory pomoc, wsparcie 44 
foryś ordynans, adiutant 
fosa reduta, dół 22 
fosa orkiestrowa kanał, podscenie