Sitemap

SlowoNp
egzaltacja uczucie, koturn 83 
egzaltować się pasjonować się, zachwycać się 26 
egzaltowanie bombastycznie, górnolotnie 17 
egzaltowany sztywny, mdły 93 
egzamin doświadczenie, ćwiczenie 33 
egzamin dojrzałości matura, egzamin maturalny 
egzamin maturalny matura, egzamin dojrzałości 
egzamin nie zdawać zawalać, oblewać 
egzamin potwierdzać potwierdzać, uznawać 
egzaminacyjny wstępny, kandydacki 
egzaminatorka pyta, przepytująca 
egzaminować kontrolować, oglądać 31 
egzaminować kogoś przepytywać, sprawdzać wiadomości czyjeś 
egzaminowanie problem, pytanie 12 
egzegeta cenzor, komentator 12 
egzegetyczny objaśniający, eksplikatywny 
egzegeza eksplikacja, glosa 27 
egzekucja wykonanie, kaźń 47 
egzekucyjny wykonawczy 
egzekutor autor, organizator 23 
egzekutywa władza wykonawcza 
egzekwie Wigilia, czuwania przy zmarłym 
egzekwo miejsce 
egzekwować brać, napierać 44 
egzekwowania poszukiwanie 
egzekwowanie realizowanie, wykonywanie 
egzekwowany robiony, kształtowany 25 
egzema wyrzut, franca 14 
egzemplaryczny charakterystyczny, jednostkowy 
egzemplarz zapis, element 43 
egzemplarz książki część, wolumen 
egzemplarz książki sygnalny pierwszy, pierwotny 
egzemplarz pisma numer 
egzemplifikacja informacja, interpretacja 30 
egzemplifikacyjny plastyczny, idealny 27 
egzemplifikować oddawać, wyjaśniać 10 
egzemplum przykład, wzór 
egzogeniczny pozaustrojowy, egzogenny 
egzogenny pozaustrojowy, egzogeniczny 
egzolucja zapłata 
egzorbitant przestępca 
egzorcysta charyzmatyk, zaklinacz 
egzorcyzmować zaklinać, odprawiać egzorcyzmy 
egzorcyzmowanie błaganie, proszenie 
egzorta kazanie, nauka 
egzoteryczny dostępny, przystępny 
egzoterysta popularyzator 
egzotycznie niezwykle, wyszukanie 48 
egzotyczność osobliwość, przedziwność 40 
egzotyczny szokujący, fantastyczny 83 
egzotyk fenomen, zjawisko 54 
egzotyka osobliwość, koloryt 16 
egzotyzm egzotyka 
egzul wygnaniec, banita 
egzystencja nieśmiertelność, byt 36 
egzystować występować, być 45 
egzystować wegetować być, egzystować 11 
egzystowanie istnienie, życie 
eidos istota, wygląd 
einsteina teoria 
ejakulacja wytrysk, wytrysk nasienia 
ejakulat wydzielina, nasienie 
ejakulować dojść, wytrysnąć 
ejber rojber 
ejdetyczny żywy, dokładny 
ejekcja wstrzyknięcie 
ejektor dmuchawa, ekshaustor 
ejże dawaj 
eka paczka, róg 
ekierka kątownik, winkiel 
ekipa rada, zespół 51 
ekiwok dwuznacznik, ekwiwok 
eklektyczny pośredni, różnorodny 26 
ekler zamek, suwak 
eklerek ekler 
eklerka ekler 
eklezjasta duchowny, duszpasterz 11 
eklezjastyk duszpasterz, kaznodzieja 
ekloga idylla, sielanka 
ekm karabin 
ekolog zielony 
ekologia środowisko, środowisko naturalne 
ekologicznie naturalnie, higienicznie 
ekologiczny prawdziwy, naturalny 29 
ekonom zarządzający, kontroler 21 
ekonomia roztropność, zapobiegliwość 18 
ekonomicznie sprawnie, owocnie 32 
ekonomiczność sprawność, umiejętność 37 
ekonomiczny umiarkowany, dobry 43 
ekonomika roztropność, zapobiegliwość 12 
ekonomista bankowiec 
ekonomizacja oszczędność 
ekonomizer podgrzewacz 
ekosfera środowisko, natura 
ekosystem otoczenie, środowisko 20 
ekran zabezpieczenie, osłona 40 
ekranik osłona, przegroda 
ekranizacja inscenizacja, obraz 30 
ekranizować kręcić, rejestrować 10 
ekranować zasłaniać, ochraniać