Sitemap

SlowoNp
ech...... mniam, małe dziecko 
edeniczny niebiański 
edukowany inteligentny, rozumny 10 
edukująco dydaktycznie 
edukujący dydaktyczny, edukacyjny 
edytorial wprowadzenie, wstępniak 
edytorski prozaiczny, wprowadzający 18 
edytowany przygotowywany, sporządzany 28 
efekciarz błazen, mydłek 62 
efektowny gładki, plastyczny 155 
efektywny wynik, następstwo 106 
efemeryda pozór, fenomen 37 
efemeryzm kapryśność, niestałość 20 
efluencja kwitnienie 
egotystka chwalipięta, samochwała 
egzekucja wykonanie, kaźń 47 
egzekutor autor, organizator 23 
egzemplum przykład, wzór 
egzogenny pozaustrojowy, egzogeniczny 
egzolucja zapłata 
einsteina teoria 
ekonomika roztropność, zapobiegliwość 12 
ekosystem otoczenie, środowisko 20 
ekranować zasłaniać, ochraniać 
ekscepcja wyjątek 
ekskluzja odrzucenie, wykluczenie 
ekskrecja wydalenie, wydanie 11 
ekskursja wycieczka, ekspedycja 10 
eksmiotła drapak 
ekspansja doskonalenie, eskalacja 46 
ekspedite nadzwyczajnie, niezwykle 42 
ekspercki opiniodawczy 
ekspertka koneserka 
ekspiacja kara, przebłaganie 
eksplozja natężenie, grzmot 44 
eksponent protektor, mistrz 103 
ekspresem szybko 
ekspresja wyrażenie, sens 33 
ekspulsja wygnanie, wypędzenie 
ekstensja zakres, zbiór 
eksterier pokrój 
ekstremum maksimum, szczyt 25 
ekwipować pakować, dostarczać 18 
ekwipunek akcesorium, aparatura 32 
el ewacja fasada, czołówka 
elaeagnus oliwnik 
elastomer guma 
elegancik adonis, Apollo 27 
elegancja styl, talent 127 
elegancki delikatny, gładki 186 
elegancko niezwykle, ozdobnie 110 
elegantka lalka, zalotnica 16 
elegiacki elegijny 
elektorat ludzie, mieszkańcy 18 
elektryka elektryczność 
elemencik detal, element 22 
elementem należeć, członkiem czegoś 
elitarnie ekskluzywnie, luksusowo 12 
elitaryzm wyszukanie, wyrafinowanie 21 
elongacja rozciąganie, przedłużanie 
emablacja opieka, polecanie 16 
emablować chwalić, wychwalać 90 
emaliować koloryzować, lakierować 19 
emanujące światło 
emanujący promieniujący, działający 
ementaler nabiał, bryndza 11 
emigracja ucieczka, odjazd 23 
emigrować zwolnić, ruszać 84 
eminencja znakomitość, świątobliwość 
eminentny celny, czołowy 68 
emitancja promienność 
emitowany przekazywany, marnotrawiony 13 
emitujący promieniujący, emanujący 
encefalon mózgowie 
endogenny wewnętrzny, endogeniczny 
entourage element, kompania 29 
entuzjazm gotowość, pilność 200 
enucjacja deklaracja, informacja 33 
epanafora powtórka, powtórzenie 
epifitoza epidemia, epitafia 
epigonizm naśladowanie, przedrzeźnianie 22 
epigoński wtórny, nieświeży 27 
epigramat napis, wiersz 10 
epilepsja kaduk, padaczka 
epilogowy krańcowy, ostateczny 17 
episkopat biskupstwo, prałatura 
epistrofa powtórka, powtórzenie 
epitafium wzmianka, nagrobek 
epizodzik wydarzenie, widowisko 17 
epizoocja pomór, epizootia 
epizootia pomór, epizoocja 
epokowość znaczenie, przebojowość 25 
equalizer korektor 
erekcyjny inauguracyjny, fundacyjny 
ergonomia funkcjonalność, praktyczność 
erotyczny frywolny, namiętny 46 
erygowany ofiarowany, sprezentowany 
eseistyka krytyka, esej 18 
esesowiec nazi, esesman 
eskalacja natężenie, wzmocnienie 49