Sitemap

SlowoNp
edukacja przygotowanie, kwalifikacje 38 
edukator pan, nauczyciel 13 
edukować rozwijać, wykładać 82 
edytować zmieniać, korygować 
efialtes zmora 
egipskie ciemno, ciemności 
egoistka żyła, chytruska 
egotysta bubek, picuś 33 
egzegeta cenzor, komentator 12 
egzegeza eksplikacja, glosa 27 
egzekwie Wigilia, czuwania przy zmarłym 
egzotyka osobliwość, koloryt 16 
egzotyzm egzotyka 
ejakulat wydzielina, nasienie 
ekologia środowisko, środowisko naturalne 
ekonomia roztropność, zapobiegliwość 18 
ekosfera środowisko, natura 
ekranowy filmowy, kinematograficzny 
eksmisja usunięcie, wyrzucenie 
eksponat biały kruk, cudo 18 
ekstrakt idea, grunt 44 
ekstrema konserwa, beton 15 
ekwilibr równowaga 
elaborat tekst, opracowanie 30 
eldorado utopia, raj 16 
elegijny hiobowy, smętny 80 
elekcyja elekcja, wybory 
elementy wstęp, fundament 42 
elewacja fasada, lico 36 
elewator pojemnik, zbiornik 
elitarny najlepszy, doborowy 74 
emanacja emisja, oddziaływanie 13 
emanować oddawać, puszczać 17 
emblemat odnośnik, uzmysłowienie 26 
embriony zalążki, zarodki 
emerytka seniorka, staruszka 
emigrant zbieg, przybysz 23 
emisyjny prospekt 
emitować dawać, oddawać 80 
emotikon buźka, minka 
emotywny psychiczny, duchowy 11 
empiryzm doświadczenie, empiria 
emulacja odtwarzanie, naśladowanie 12 
emulator współzawodnik, imitator 
emulować naśladować, rywalizować 
en vogue pokupny, głośny 39 
endoskop wziernik 
enkomion panegiryk 
enkracja powściągliwość 
ensamble trupa 
ensemble zespół, grupa 
entalpia energia, ciepło 
entropia apokalipsa, szpital dla wariatów 68 
epatować wzruszać, pobudzać 61 
epidemia pociąg, zalew 48 
epiderma skóra, naskórek 
epifania widzenie, wizja 18 
epistoła nota, notatka 13 
epitafia epidemia, epifitoza 
erekyjny fundacyjny 
eremitka pustelnica 
erodować niszczeć, ulegać erozji 
erotoman macho, playboy 42 
erudycja mądrość, orientacja 33 
erudytka alfa i omega, chodząca encyklopedia 22 
erygować wystawić, zakładać 31 
erystyka sofistyka, sztuka prowadzenia sporów 
esbowiec esbek, esbol 
eseistka pióro, pisarka 26 
eskadron eskadra, pododdział 
eskapada wycieczka, wędrówka 32 
eskapizm bierność, pasywność 22 
esklaważ niewola 
eskorter niszczyciel, dozorowiec 
eskulapa wąż 
estakada platforma, przejazd 13 
estetyka system, istota 94 
estetyzm estetyka 
eszolcja pozłotka 
etażerka szafka, biblioteczka 
etniczny rodzimy, folklorystyczny 13 
etranżer obcy, cudzoziemiec 
etycznie porządnie, wzniośle 63 
etykieta klasa, kultura 62 
eufemizm aluzja, uładzenie 17 
eukariot mikrob, mikroorganizm 
eurocent cent 
eurydice stawonóg, strzępnik 
eurytion planetoida, centaur 
everyman każdy, jederman 
ewokacja przypomnienie, wspomnienie 14 
ewokować odtwarzać, uprzytamniać 
ewolucja nowoczesność, ciąg 73 
ex aequo identycznie, jednakowo 28 
exemplum próbka, przykład 
explorer mustang, custom 22 
ezoteryk nekromanta, guślarz