Sitemap

SlowoNp
efemeryczność kapryśność, niestałość 21 
efemerydalnie niedługo, krótko 
egocentryczka chwalipięta, pępek świata 11 
egocentryczny nienaturalny, snobistyczny 27 
egzaminacyjny wstępny, kandydacki 
egzaminatorka pyta, przepytująca 
egzaminowanie problem, pytanie 12 
egzorcyzmować zaklinać, odprawiać egzorcyzmy 
ekonomiczność sprawność, umiejętność 37 
ekscentryczka dziwaczka 
ekscentryczne trendy, awangardowe 21 
ekscentryczny niesamowity, szokujący 97 
ekskluzywność wyszukanie, wyrafinowanie 21 
ekspansjonizm zaborczość, aneksjonizm 
ekspansywność zaangażowanie, duch 59 
ekspatriowany wysiudany, deportowany 11 
ekspediowanie przesyłanie, rozsyłanie 19 
eksplikatywny objaśniający, wyjaśniający 
eksplikowanie interpretowanie, motywowanie 
eksploatowany ciemiężony, krzywdzony 
eksplodowanie detonowanie, wysadzanie 
eksploracyjny badawczy, naukowy 22 
eksplorowanie badanie, zgłębianie 10 
eksplozywność gwałtowność, wybuchowość 
eksportowanie wywóz, eksport 
ekspresyjność natężenie, wyrażenie 47 
ekspresywność intensywność, atrakcyjność 25 
ekspropriacja wywłaszczenie, zarekwirowanie 
ekstatyczność uniesienie, żywiołowość 17 
ekstensywność rozległość, obszerność 
eksterminacja apokalipsa, wyniszczenie 62 
eksterminować rozwalać, rozstrzeliwać 56 
ekstrafryzura peruka 
ekstrapolacja wnioskowanie, rokowanie 10 
ekstrawertyzm naturalność, prostota 17 
ekstremalność radykalność, rewolucyjność 10 
ekwilibrystka cyrkówka, akrobatka 
ekwipować się nabywać, kupować 
ekwiwalentnie adekwatnie, odpowiednio 11 
elektroniczne nowoczesność, sterowanie 
elektroniczny komputerowy, cyfrowy 
elektryczność napięcie, iluminacja 12 
elektryzująco niezwykle, rozbrajająco 12 
elementarność doniosłość, pierwotność 18 
emancypowanie uwalnianie, aktywowanie 
emblematyczny symboliczny, metaforyczny 
emocjonalista wrażliwiec, nastrojowiec 
emocjonalność bystrość, piękno 33 
emocjonowanie kuszenie, czarowanie 18 
energochłonny nieoszczędny, prądochłonny 
enigmatycznie niedokładnie, ogólnikowo 38 
entuzjazmować pobudzać, podniecać 13 
epideiktyczny pokazowy, wzmacniający 
epizodyczność rzadkość, przypadkowość 19 
ergonomicznie wygodnie, funkcjonalnie 
esencjonalnie cząstkowo, częściowo 62 
eskapistyczny bierny, obojętny 17 
establishment klika, mafia 43 
estetyzowanie upiększanie 
etap dziejowy czas, okres 
etykietowanie grupowanie, klasyfikowanie 20 
eufemistyczny aluzyjny, delikatny 60 
ewakuować się dążyć, ruszać 128 
ewangelizować nawracać, apostołować 
ezoteryczność wiedza, magia 17