Sitemap

SlowoNp
edeniczność sielskość 
edukacyjnie pouczająco, pedagogicznie 
efekciarski błyskotliwy, wykrętny 125 
efekciarsko bombastycznie, emfatycznie 30 
efektowność pomyślunek, zręczność 61 
efektywność sprawność, umiejętność 70 
efemeryczny szybki, incydentalny 46 
egalitaryzm sprawiedliwość, równość 
egocentryzm bufonada, chełpliwość 36 
egoistyczny interesowny, bierny 34 
egzageracja przesada, koloryzowanie 12 
egzagerować przejaskrawiać, przesadzać 
egzaltowany sztywny, mdły 93 
egzaminować kontrolować, oglądać 31 
egzekucyjny wykonawczy 
egzekwowany robiony, kształtowany 25 
egzorbitant przestępca 
egzoterysta popularyzator 
egzotycznie niezwykle, wyszukanie 48 
egzystencja nieśmiertelność, byt 36 
eklektyczny pośredni, różnorodny 26 
eklezjastyk duszpasterz, kaznodzieja 
ekologiczny prawdziwy, naturalny 29 
ekonomiczny umiarkowany, dobry 43 
ekranizacja inscenizacja, obraz 30 
ekranizować kręcić, rejestrować 10 
ekranowanie osłanianie, ochranianie 
ekrazytówka amunicja 
ekscelencja znakomitość, świątobliwość 
ekscentryzm osobliwość, dziwactwo 17 
ekscytowany inspirowany, ożywiany 17 
ekscytująco niezwykle, czarująco 72 
ekscytujący frywolny, szelmowski 98 
eksklamacja wezwanie, okrzyk 
eksklamacje wezwanie, pokrzykiwanie 10 
ekskluzywny najlepszy, doborowy 81 
ekskomunika klątwa, potępienie 
ekskrementy kupa, kupka 24 
ekspandować rozprzestrzeniać, rozpychać się 40 
ekspansyjny agresywny, zaborczy 10 
ekspansywny sprężysty, prężny 86 
ekspatriant zbieg, katorżnik 21 
ekspediować oddawać, rozpuszczać 64 
ekspedytura dystrybucja, ekspedycja 
eksperyment obserwacja, doświadczenie 31 
ekspiacyjny pokutny, pokutniczy 
eksplicytny plastyczny, dosadny 32 
eksplikacja uwaga, adnotacja 51 
eksplikować wykładać, przekonywać 68 
eksplodować rozsadzać, detonować 66 
eksploracja obserwacja, poznanie 36 
eksplorator badacz, naukowiec 25 
eksplorować przerzucać, przewracać 49 
eksplozyjny wybuchowy, gwałtowność 
eksplozywny sprężysty, prężny 73 
eksponentka orędowniczka 
eksponowany czołowy, główny 120 
eksportować wywieźć, wywozić 
ekspozytura urząd, dział 31 
ekspresyjny plastyczny, jędrny 64 
ekspresywny plastyczny, jędrny 65 
ekspugnacja podbijanie, osiąganie 
ekspulsować wydalać, wyganiać 
ekspurgacja usprawiedliwienie 
ekstatyczny miły, plastyczny 99 
ekstensywny obszerny, rozległy 
eksternista słuchacz, alumn 13 
ekstradycja wygnanie, wypędzenie 16 
ekstrahować wyciągać 
ekstremalny maksymalny, fanatyczny 65 
ekstremista awanturnik, opętaniec 42 
ekstremiści beton, reakcja 14 
ekswojownik weteran 
ekumeniczny ogólny, powszechny 
ekwinokcjum korekcja, równonoc 
ekwipowanie szykowanie, dotowanie 14 
ekwiwokacja dwuznaczność 
elastycznie plastycznie, zamaszyście 51 
elektronika nowoczesność, sterowanie 
elektronowy elektroniczny 
elektryczna grzałka 
elementarna cząstka 
elementarny czołowy, główny 48 
eliminowany znoszony, izolowany 36 
elukubracja tekst, opracowanie 19 
emablowanie opieka, polecanie 17 
emaliowanie barwienie, lakierowanie 
emancypacja ratunek, ocalenie 18 
emancypować uwalniać, wyzwalać 15 
embrionalny pierwotny, inicjalny 
emerytowany emeryt, w stanie spoczynku 
emfatycznie ozdobnie, bombastycznie 35 
emigracyjny zamorski, pionierski 23 
emocjonalny delikatny, szparki 111 
emocjonować brać, rozklejać 94 
empirycznie próbnie, doświadczalnie 
enchirydion kompendium 
endemicznie regionalnie 
energicznie mocno, bystro 164 
entuzjastka orędowniczka, rzeczniczka 38