Sitemap

SlowoNp
e-mailować komunikować się, mejlować 
ecie-pecie noga, pipa 231 
edenicznie arcypięknie, cudnie 26 
edukacyjny opiekuńczy, kulturalny 32 
edukowanie nauka, edukacja 19 
edytorstwo wydawanie 
edytowanie zastępować, obmyślanie 28 
efekciarka arogantka, blagierka 14 
efektownie nadzwyczajnie, niezwykle 149 
efektywnie fachowo, mocno 79 
efektywnym pomagać, skutkować 
efronteria zuchwałość, arogancja 
egalitarny liberalny, rzetelny 29 
egalizacja równouprawnienie 
Egipcjanin Algierczyk, Arab 19 
egocentryk bubek, picuś 39 
egzaltacja uczucie, koturn 83 
egzekutywa władza wykonawcza 
egzekwować brać, napierać 44 
egzemplarz zapis, element 43 
egzorcysta charyzmatyk, zaklinacz 
egzotyczny szokujący, fantastyczny 83 
egzystować występować, być 45 
ejakulacja wytrysk, wytrysk nasienia 
ejakulować dojść, wytrysnąć 
ejdetyczny żywy, dokładny 
eklezjasta duchowny, duszpasterz 11 
ekonomista bankowiec 
ekonomizer podgrzewacz 
ekranowany okrywany, kryty 21 
ekscentryk agregat, aparat 74 
ekscytacja napięcie, uczucie 65 
ekscytować ciekawość, zaciekawienie 124 
ekshalacja wyparowywanie 
ekshaustor dmuchawa, ejektor 
ekshumować wydobyć, wygrzebać 10 
ekskawator koparka, wydrążacz 
ekskrement kał, odchody 
eksmitować usunąć, deportować 36 
ekspedient sklepowy, sklepikarz 
ekspedycja wycieczka, zaopatrzenie 55 
ekspedytor dyspozytor, spedytor 
ekspertyza ocena, opinia 
ekspiracja wybuch, wydech 
ekspirować ustępować, rozpływać się 49 
eksponenci adwokaci 
eksponować udostępniać, wyciągać 75 
ekspozycja instruktaż, wystawienie 42 
ekspozytor mansarda, wystawka 
ekspresowo błyskawicznie, ale już 116 
ekspresowy zamaszysty, zwinny 45 
ekstrakcja wyrwanie, wyciąganie 
ekstremizm radykalność, rewolucyjność 12 
ekwipowany urządzany, wyposażany 
ekwiwalent proporcja, porównanie 21 
elastyczny aksamitny, delikatny 108 
eleganckie wytworne 
elegijność smutek, chmurność 
elektrowóz lokomotywa, ciuchcia 
elementarz wstęp, fundament 24 
elewacyjny czołowy, przedni 
eliminacja usunięcie, wyrzucenie 41 
eliminacje kwalifikacja, rekrutacja 12 
eliminować gnębić, nękać 143 
elipsowaty okrągły, kiszkowaty 50 
eliptyczny okrągły, bulwiasty 28 
elitarność wyszukanie, wyrafinowanie 21 
elokwencja swada, rezolutność 30 
elokwentny błyskotliwy, bystry 38 
emablowany pieszczony, chwalony 
emaliernia pomieszczenie, lakiernia 
emaliowany barwiony, malowany 
emanowanie oddziaływanie, promieniowanie 
emblemacik znak, godło 11 
emfatyczny nienaturalny, strzelisty 61 
emigrancki wędrowny, emigracyjny 
emigrantka tułaczka, uchodźczyni 
Emiratczyk Algierczyk, Arab 18 
emisariusz nosiciel, agent 24 
emitowanie głoszenie, nagłaśnianie 31 
empatyczny elegancki, zrównoważony 
empiryczny rzeczywisty, badawczy 36 
emulowanie naśladowanie, symulacja 
en passant w przelocie, marginesowo 11 
endemiczny partykularny, prowincjonalny 20 
enerdowiec fryc, prusak 10 
energiczny atletyczny, pulchny 190 
engagement zaangażowanie, zajęcie 10 
entuzjasta mistrz, autorytet 105 
enukleacja objaśnienie, naświetlenie 10 
enumeracja wyszczególnienie, wyliczenie 
enumerować wyliczać, wyszczególniać 
enuncjacja uwaga, argument 77 
enuncjacje wiadomości, informacje 
epatowanie kuszenie, prowokacja 26 
epejsodion epizod 
epicentrum ośrodek 
epidiaskop projektor, rzutnik 
epigoństwo naśladowanie, przedrzeźnianie 21 
epigramaty błahostki, fraszki