Sitemap

SlowoNp
debiutancki pierwszy, początkujący 28 
debiutanckość dziecinność, infantylizm 41 
debiutanctwo nieświadomość, niedojrzałość 32 
debiutant frajer, ignorant 41 
debiutantka dyletantka, frajerka 
debiutować ruszać, zaczynać 11 
debiutowanie rozpoczynanie, raczkowanie 
debl debel, gra podwójna 
debra parów, debrze 
debrza wądół, wąwóz 
debrze parów, debra 
decennium dziesięciolecie 
decentralizacja rozbiór, dezintegracja 16 
decentralizacyjny destrukcyjny, destruktywny 
decentralizować rozciągać, rozkładać 32 
dech oddech, powiew 
decha dyl, deska 
deciso stanowczo 
decydenci zarząd, góra 11 
decydent protektor, mocodawca 17 
decydować wybrać, przechylać 62 
decydować o czymś ugadywać, obgadywać 33 
decydować o kimś planować, decydować się na coś 
decydować się skłaniać się, wybierać 89 
decydować się na coś wybierać, zaczynać 25 
decydować się na kogoś wybierać, wyróżniać 
decydować się ostatecznie opowiadać się, deklarować się 
decydowanie dyskutowanie, omawianie 48 
decydująca czołowa, centralna 23 
decydujące najważniejszy, najważniejsze 18 
decydująco bardzo, dalece 46 
decydujący zwrotny, czołowy 142 
decyma interwał 
decymacja trzebienie, wyniszczanie 
decymalny ułamek, dziesiątkowy 
decytona kwintal, dt 
decyzja mniemanie, ocena 58 
decyzyjny przełożony, centralny 10 
dedeerowiec enerdowiec 
dederon enerdowiec 
dedicatio dedykacja 
dedukcja interpretacja, konkluzja 12 
dedukować wnosić, analizować 46 
dedukowanie rozumowanie, wnioskowanie 
dedukowany kontaktowany, miarkowany 
dedukujący myślący 
dedykacja napis, podpis 18 
dedykować dawać, obdarowywać 51 
dedykować coś czemuś dawać, dedykować coś komuś 10 
dedykować coś komuś dawać, dedykować coś czemuś 10 
dedykowanie ofiarowanie, imputowanie 10 
dedykowany przeznaczany, ofiarowany 
deetatyzacja redukcja 
defekacja ekskrecja, wypróżnienie 
defekować wypróżniać, oddawać kał 
defekt ale, byk 75 
defektowość zawodność 
defektowy trefny, zepsuty 23 
defektywny zepsuty, zły 26 
defensor łącznik, pomocnik 16 
defensorzy obrona, defensywa 
defensywa osłona, obrona 20 
defensywnie apatycznie, bez emocji 18 
defensywny wyrachowany, asekurancki 16 
defetysta paranoik, cykor 40 
defetystycznie niedobrze, ponuro 11 
defetystyczny kapitulancki, apokaliptyczny 17 
defetyzm ponuractwo, ponurość 15 
defibrylacja reanimacja 
deficyt słabość, arogancki 42 
deficyt emocjonalny ubytek 
deficytowo niekorzystnie, nieekonomicznie 
deficytowość nieracjonalność, niewydolność 17 
deficytowy epizodyczny, incydentalny 47 
defiguracja deformacja, odkształcenie 11 
defigurować deformować 
defilada kolumna, kawalkada 15 
defiladować maszerować 
defilować chełpić się, popisywać się 20 
defilowanie przemarsz, demonstrowanie 31 
defilując przeć, kursować 24 
definicja objaśnienie, pojęcie 33 
definiować stawiać, ugadywać 65 
definiowanie ustalanie, artykułowanie 35 
definiowany odtwarzany, projektowany 35 
definitywnie niezachwianie, zdecydowanie 122 
definitywność trwałość, bezwarunkowość 46 
definitywny twardy, beznadziejny 141 
definiuje określa 
deflagracja wybuch 
deflektometr deflektor 
deflektor lufcik, wietrznik 
deforestacja wycięcie, rąb 
deformacja rozkład, zniszczenie 70 
deformować wykręcać, zgniatać 47 
deformować się przeginać się, przekrzywiać się 27 
deformowanie niszczenie, psucie 34 
deformowany skręcany, kręcony 23 
defragmentacja scalanie 
defraudacja granda, oszustwo 68