Sitemap

SlowoNp
dawid karzeł, krasnal 
dawid bubień idiota 
dawka racja, porcja 17 
dawka promieniowania naświetlenie, naświetlanie 
dawkować dawać, rozdzielać 26 
dawkowanie rozdzielanie, dzielenie 13 
dawkowany potrącany, odmierzany 26 
dawne czasy początki, historia 24 
dawniej raz, najpierw 35 
dawniej raz dawno, kiedyś 11 
dawniejszy stary, dawny 23 
dawno stary, wcześnie 60 
dawno miniony przyszły, dawny 
dawno temu dawniej, dawno 16 
dawność archaiczność, historyczność 11 
dawny stary, skostniały 158 
dawny pieniadz pieniadz 
dawnymi czasy dawniej, dawno 24 
dawnymi laty dawniej, dawno 24 
dąb drzewo, dębina 
dąbczak dębczak 
dąbrowa dębina, las dębowy 
dąć ciągnąć, dać 21 
dąć się triumfować, wynosić się 45 
dąć w czyjąś dudkę przytwierdzać, potwierdzać 14 
dąć w róg zawiadamiać, alarmować 
dąs humor, kaprys 
dąsać obrażać, gniewać 
dąsać się marudzić, chełpić się 68 
dąsać się na kogoś gniewać się, obrażać się 
dąsalska koza, pudło 45 
dąsalski nadwrażliwy, obraźliwy 
dąsowaty chimeryczny 
dąsy dół, grymasy 55 
dążąc przeć, kursować 24 
dążący drałujący, śpieszący 23 
dążenia filozofia, poglądy 49 
dążenie idea, koncepcja 177 
dążenie do celu zdecydowanie, dążenie 
dążenie do czegoś zamiłowanie, upodobanie 
dążenie do wyzwolenia irredenta, irredentyzm 
dążności skłonności, zapędy 
dążność orientacja, pociąg 75 
dążność do sukcesu zaangażowanie, ambicja 
dążność moralizatorska krytyka, dydaktyka 11 
dążyć ciągnąć, napinać 216 
dążyć do pragnąć, tęsknić 
dążyć do czegoś dążyć, szukać 61 
dążyć do osiągnięcia zmierzać, celować 
dążyć do osiągnięcia czegoś celować, zmierzać do czegoś 
dążyć dokądś dążyć, postępować 14 
dążyć w kierunku wieść, prowadzić 
dążyć w kierunku czegoś wieść, prowadzić 
dbać dążyć, rozwijać 167 
dbać o coś oszczędzać, piastować 108 
dbać o coś jak pies o piątą nogę ignorować, pomijać 40 
dbać o dobrą opinię szanować się 
dbać o dobre imię szanować się, cenić się 
dbać o kogoś piastować, tańczyć koło kogoś 98 
dbać o siebie uważać, strzec się 12 
dbający opiekun, dbały 23 
dbale przykładnie, odpowiedzialnie 
dbał dbał o dwojego brata 
dbał o dwojego brata dbał 
dbałość odpowiedzialność, opieka 73 
dbałość o coś opieka, troska 
dbałość o szczegóły przenikliwość, finezja 31 
dbały umiarkowany, dobrotliwy 79 
dbanie baczenie, opieka 59 
dcieszyć cieszyć, radować 10 
dd aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
de kufer, dupa 27 
de facto serdecznie, właściwie 39 
de iure oficjalnie, legalnie 23 
de nomine na niby, fałszywie 13 
de novo wtórnie, apiać 16 
deaktualizować się wygasać, tracić ważność 
dealer agent, przedstawiciel 
dealerka przedstawicielka, agentka 
debata konsultacja, napięcie 105 
debatować ciągnąć, rozwałkowywać 180 
debatować nad czymś konferować, omawiać 
debatowanie debata, deliberowanie 39 
debatujący przemawiający, dialogujący 26 
debaty obrady, spory 10 
debel para, debl 
debellacja zajęcie, aneksja 
debent dłużnik 
debeściak mocarz, tytan 51 
debet manko, niedobór 12 
debil grzmot, cham 150 
debil frajer itp itd chuj 
debilizm bezmyślność, tępota 67 
debilka pomylona, wariatka 
debilnie niepoważnie, matołowato 39 
debilny ociężały, ciemny 76 
debilowaty ociężały, ciemny 66 
debitor dłużnik 
debiut wstęp, utworzenie 60 
debiutanci początkujący, adepci