Sitemap

SlowoNp
defraudant opryszek, przestępca 59 
defraudować zagarniać, brać 38 
defraudowanie naciąganie, defraudacja 26 
defraudowany kradziony, grabiony 10 
degeneracja rozkład, załamanie 81 
degenerat element, drab 117 
degenerować rozpuszczać, psuć 33 
degenerować się degradować, ginąć 98 
deglomeracja dezintegracja, rozproszenie 
deglomerować rozciągać, rozwlekać 10 
degradacja nagana, rozkład 75 
degradacja nawierzchni degradacja nawierzchni podłogi 
degradacja nawierzchni podłogi degradacja nawierzchni 
degradacja powietrza skażenie powietrza 
degradacja społeczna upadek, ubożenie 
degradacja środowiska cywilizacja, zanieczyszczenie 
degradacja terenu cywilizacja, zanieczyszczenie 
degradować zdegradować, detronizować 55 
degradować się ginąć, kurczyć się 41 
degradowanie uproszczenie, ułatwianie 21 
degradujący poniżający, odbierający stanowisko 
degrengolada rozkład, zepsucie 52 
degresja uszczuplenie, obniżenie 17 
degustacja ocena, doświadczenie 15 
degustator smakosz, kiper 
degustować próbować, kosztować 
degustowanie smakowanie 
dehermetyzacja nieszczelność, rozszczelnienie 
dehumanizacja zepsucie, degrengolada 21 
dehumanizować demoralizować, barbaryzować 16 
dehumanizować się gnić, degenerować się 40 
dehumanizowanie odczłowieczanie 
dehydratacja odwadnianie, odwodnienie 
deifikacja adoracja, apoteoza 27 
deifikować wychwalać, adorować 41 
deifikowanie wielbienie, gloryfikowanie 
deifikowany podnoszony, wynoszony 16 
deiktyczny plastyczny, pokazowy 11 
deja vue bańki mydlane, fantazja 15 
dek pomost, pokład 
deka kapa, nakrycie 12 
dekabrysta rewolucjonista 
dekada dziesięciolecie, dziesięć lat 
dekadencja rozkład, zepsucie 37 
dekadencki frywolny, niemoralny 26 
dekagram deka, deko 
dekalkomania naklejka, nalepka 
dekalog katechizm, zasady 18 
dekan wyżyna 
dekanter osadnik, odstojnik 
dekantor odstojnik 
dekapitacja egzekucja, rżnięcie 25 
dekapitalizować się ginąć, marnieć 
dekapitować kaleczyć, amputować 
dekapitowany cięty, ciachany 17 
dekiel denko, bańka 22 
dekielek wierzch, pokrywka 
deklamacja pustosłowie, werbalizm 10 
deklamacyjność koturn, emfaza 34 
deklamacyjny wykrętny, fałszywy 81 
deklamator bazyliszek, dyskutant 91 
deklamatorka arogantka, przechera 29 
deklamatorski wykrętny, fałszywy 97 
deklamatorsko bombastycznie, emfatycznie 28 
deklamatorstwo koturn, emfaza 46 
deklamować wymieniać, gadać 26 
deklamowanie mówienie, recytowanie 
deklamuje recytatorka 
deklaracja uwaga, argument 118 
deklaracyjny deklaratywny 
deklaratywizm ecie-pecie, gadka szmatka 47 
deklaratywnie pod publiczkę, kłamliwie 32 
deklaratywność ecie-pecie, gadka szmatka 47 
deklaratywny fałszywy, mętny 79 
deklarować ofiarowywać, podać do ogólnej wiadomości 146 
deklarować się zdeklarować się, oświadczać 19 
deklarować się jako stronnik ustosunkowywać się, opowiadać się 
deklarowanie ogłoszenie, twierdzenie 48 
deklarowany publikowany, ogłaszany 11 
deklasacja upadek, ubożenie 
deklasować zubożyć, przeganiać 71 
deklasować się zubożeć, podupadać 27 
deklasowanie przewyższanie 
deklasujący lepszy 
deklinacja odmiana, odchylenie 
deklinować odmieniać, koniugować 
deklinować się odmieniać się, koniugować się 
deko deka, dekagram 
dekoder selektor, koder 
dekodować odczytywać, rozszyfrowywać 11 
dekodowanie czytanie, odczytywanie 15 
dekodowany odcyfrowany, odczytywany 
dekokt napar, odwar 
dekolt otwór, wycięcie 
dekomplet zdekompletowany 
dekompletować umniejszyć 
dekomponować rozkładać, rozbijać 
dekomponowanie analizowanie, kładzenie 31 
dekomponowany druzgotany, gruchotany 19 
dekompozycja rozkład, zniszczenie 42