Sitemap

SlowoNp
dać do obejrzenia przedstawić, pokazać 
dać do wiadomości oznajmić, obwieścić 
dać komuś oparcie powyciągać, wyciągnąć 55 
dać komuś popalić zakłócić komuś spokój, zniszczyć 209 
dać komuś w skórę pobić, wrąbać 144 
dać komuś w twarz pobić, wrąbać 85 
dać na coś placet przytwierdzić, przyjąć 48 
dać odszkodowanie zadośćuczynić, wynagrodzić 
dać po sobie znać wykazać, ujawnić 22 
dać rozgrzeszenie rozgrzeszyć, odpuścić grzechy 
dać się przekonać dać za wygraną, ustąpić 
dać znać po sobie wykazać, ujawnić 28 
dający się zranić odsłonięty, bezbronny 
dalekiego zasięgu dalekosiężny, nośny 
dama z półświatka wywłoka, dziwa 24 
damska rękawiczka mitynka, rękawica 
dane biograficzne życiorys, personalia 
darować coś sobie zarzucać, rzucać 30 
darować sobie coś wyrzekać się, zerwać 123 
darzenie miłością kochanie, miłowanie 
darzyć szacunkiem brać pod uwagę, cenić 18 
dawać do jedzenia częstować, podejmować 
dawać do myślenia zajmować, zaskakiwać 18 
dawać komuś kosza dyskwalifikować, odrzucać 10 
dawać komuś serce szaleć na czyimś punkcie, zakochiwać się 15 
dawać natchnienie inspirować, natchnąć 
dawać odznaczenie wyróżniać, odznaczać 
dawać radę czemuś dźwigać, znosić 
dawać satysfakcję dogadzać, zaspokajać 19 
dawać schronienie przygarniać, brać pod opiekę 
dawać się oszukać dawać się nabrać, oszukiwać się 
dawać się ponieść unosić się, być zdominowanym 
dawać się słyszeć dochodzić, przebiegać 33 
dawać się widzieć występować, wychodzić 17 
dawać sobie w gaz zaprawiać się, golić 34 
dawać wiarę komuś wierzyć, mieć zaufanie do czegoś 
dawać wyjaśnienia tłumaczyć się, usprawiedliwiać się 
dawać zadowolenie dogadzać, zaspokajać 
dawaćzatrudnienie angażować, wynajmować 
dążenie do czegoś zamiłowanie, upodobanie 
dbać o dobre imię szanować się, cenić się 
decentralizacyjny destrukcyjny, destruktywny 
decydować o czymś ugadywać, obgadywać 33 
degradacja terenu cywilizacja, zanieczyszczenie 
dehumanizować się gnić, degenerować się 40 
dekonspirować się wkopywać się, ujawniać się 24 
demilitaryzacyjny rozbrojeniowy, demobilizacyjny 
demilitaryzowanie demobilizowanie, demilitaryzacja 
demoralizatorstwo demoralizacja, niemoralność 
demoralizować się pogrążać się, błądzić 59 
deprecjonować się zniżać się, maleć 15 
deptać po piętach gonić, śledzić 30 
dezintegrować się rozpadać się 
dezorientować się głupieć, gubić się 10 
dla pięknych oczu gratis, za darmo 15 
dławica piersiowa stenokardia, dusznica bolesna 
długodystansowiec biegacz, krótkodystansowiec 
do chwili obecnej jeszcze, jak na razie 11 
do grobowej deski ciągle, zawsze 23 
do obecnej chwili jak dotąd, jak na razie 
do pojazdu wsiąść dostać się 
do zaakceptowania jaki taki, znośny 
dobiegać do końca ustępować, rozpływać się 49 
dobijać do brzegu lądować, schodzić na ląd 
dobra dziedziczne spadek, spuścizna 
dobra koniunktura bonanza, dostatek 19 
dobra organizacja organizacja, uporządkowanie 
dobrze nastawiony przyjazny, sprzyjający 
dobrze umocowanym siedzieć, być stabilnym 
dobrze wyszkolony wprawiony, biegły 20 
dochowujący wiary oddany, przywiązany 
dochowywać czegoś zatrzymywać, dochowywać 12 
docierać z trudem dochodzić, dobijać się 
doczesna wędrówka byt, istnienie 17 
dodać komuś ducha porwać, naładować 116 
dodatnio na kogoś służyć, dodatnio na coś 
dodawać komuś sił agitować, dynamizować 33 
dodawać od siebie partycypować, wspomagać 12 
dodawać pieprzyku przyprawiać, dodawać pikanterii 
dodawać sobie sił przegryzać, jeść 22 
dogodny dla kogoś wygodny, korzystny 
dokładne zbadanie badanie, przetrawienie 
dokonać adaptacji przestawić, dostosować 20 
dokonać inicjacji wtajemniczyć, wprowadzić 
dokonać koronacji ukoronować, intronizować 
dokonać lustracji zweryfikować, skontrolować 
dokonać przekładu poprzekładać, przełożyć 
dokonać renowacji odnowić, odświeżyć 
dokonać wynalazku odkryć, wymyślić 
dokonywać ablucji prysznic, brać kąpiel 
dokonywać agresji uderzać, nacierać 
dokonywać analizy rozwałkowywać, kwerendować 86 
dokonywać cenzury kontrolować, weryfikować 10 
dokonywać inwazji nacierać, napadać 
dokonywać lokacji zakładać, lokować 
dokonywać napaści uderzać, nacierać 21 
dokonywać pogromu rozbijać, rozgramiać 
dokonywać pomiaru mierzyć, obserwować 
dokonywać rewizji kontrolować, przeszukiwać 
dokonywać wymiany zmieniać, robić zamianę