Sitemap

SlowoNp
dach mansardowy mansarda 
dać do myślenia przedłożyć, poddać pod rozwagę 
dać komuś kosza odrzucić, odtrącić 13 
dać komuś miano obwołać, nazwać 
dać komuś pomoc powyciągać, wyciągnąć 20 
dać komuś serce pokochać, ukochać 24 
dać na własność obdarzać, ofiarować 
dać radę czemuś poradzić sobie, zaradzić 
dać się oszukać zlekceważyć, pomylić się 33 
dać się ponieść oddać się, pogrążyć się 31 
dać się słyszeć odezwać się, ozwać się 52 
dać się widzieć dochodzić, przenikać 21 
dać sobie w gaz wlać się, zaprawić się 44 
dać w prezencie przekazać, ofiarować 
dać wytchnienie ulżyć, złagodzić 
dać zadowolenie dogodzić, usatysfakcjonować 
dający nadzieję radosny, beztroski 
dalej prowadzić kontynuować 
dalekowzrocznie rozważnie, roztropnie 14 
damskie szpilki męskie 
dane archiwalia źródło, materiał 
dane empiryczne obserwacja, praktyka 
dane personalne personalia, dane biograficzne 
darować wolność zwolnić, puścić 
darowanie życia narodziny, akt łaski 
darowywać życie oszczędzać, nie zabijać 
darzyć miłością uczucie, namiętnością 29 
darzyć uczuciem adorować, durzyć się 15 
darzyć uznaniem chwalić, oceniać dodatnio 
dawać do wglądu składać, pokazywać 
dawać gwarancję przynosić, zapewniać 18 
dawać możliwość udostępniać, zapewniać 
dawać na krechę użyczać, wspierać 12 
dawać na kredyt użyczać, wspierać 12 
dawać odpowiedź pisać, odcinać się 20 
dawać pieniądze świadczyć, utrzymywać 
dawać po trochu rozdzielać, dzielić 
dawać pocałunki całować 
dawać podszewkę podbijać, podszywać 
dawać polecenie zalecać, zmuszać 24 
dawać się zabić zapewniać, zaręczać 12 
dawać szczęście cieszyć, radować 10 
dawać wskazówki inspirować, proponować 16 
dążenie do celu zdecydowanie, dążenie 
dążyć do czegoś dążyć, szukać 61 
decentralizacja rozbiór, dezintegracja 16 
decentralizować rozciągać, rozkładać 32 
degenerować się degradować, ginąć 98 
dehumanizowanie odczłowieczanie 
dekonspirowanie pokazywanie, ukazywanie 26 
demilitaryzacja demobilizowanie, rozbrojenie 
demilitaryzować demobilizować, rozbrajać 
demitologizacja objawienie, jawność 13 
demitologizować dyskredytować, odkrywać 47 
demobilizacyjny rozbrojeniowy, demilitaryzacyjny 
demobilizowanie odradzanie, konfudowanie 19 
demokratyczność uczciwość, partnerstwo 15 
demonstracyjnie otwarcie, na pokaz 19 
demoralizatorka wywłoka, świntucha 
demoralizowanie zepsucie, obraza 
deprecjonowanie minimalizacja, lekceważenie 26 
deski sceniczne sztuka aktorska, sztuka teatralna 10 
deski teatralne sztuka aktorska, sztuka teatralna 10 
destabilizowany zaburzony, pokrzyżowany 
destabilizująco szkodliwie, zgubnie 11 
destabilizujący szkodliwy, destrukcyjny 33 
deszcz rzęsisty szybki, gwałtowny 15 
dezaktualizacja zniesienie, nieważność 
dezintegracyjny destrukcyjny, decentralizacyjny 
dezintegrowanie dekomponowanie, rozkładanie 
dezorganizowany zaburzony, rozsadzany 
dezorganizujący szkodliwy, destrukcyjny 15 
dezorientowanie matactwo, kręcenie 26 
diabeł wcielony ananas, chuligan 99 
dinks takie coś wihajster, dyngs 
dla aktora gaża Pieniądze, dochód 15 
dla oka rozkosz rozkosz, uczta 
długie zebranie posiedzenie, nasiadówka 
długodystansowy główny, sztandarowy 28 
dniami i nocami ciągle, zawsze 80 
do bramki kopać strzelać, rzucać piłkę 
do przewidzenia przewidywalny, dający się przewidzieć 
do samego końca do końca, do kresu 
do sądnego dnia wiecznie, długo 18 
do suchej nitki bez reszty, od początku do końca 22 
do szpiku kości maksymalnie, absolutnie 46 
do tego miejsca potąd, dotąd 
do tego stopnia tak, tak bardzo 10 
do wojska pobór kwalifikacja, rekrutacja 12 
do wypożyczenia do wynajęcia, do pożyczenia 
do zgody z kimś godzić się, puszczać w niepamięć 11 
dobiec do końca uspokoić się, przejść 54 
dobiegać gdzieś dochodzić, osiągać 
dobra duszyczka promotorka, rzeczniczka 16 
dobrze dobranym nadawać się, zgadzać się 12 
dobrze notowany pokupny, prześwietny 40 
dobrze urodzeni arystokracja, magnateria 
dobrze urodzony wysoko urodzony, szlachetnie urodzony 
dobrze widoczny jasny, czysty 
dobrze zrobiony wytrzymały, nie byle jaki