Sitemap

SlowoNp
dać głośniej podkręcić, podregulować 
dać na słowo wesprzeć, wypożyczyć 13 
dać po pysku kopnąć, uderzyć 
dać początek rozpocząć, zacząć 18 
dać przystęp dopuścić, przypuścić 
dać rękojmię dać gwarancję, poręczyć 
dać się czuć dochodzić, przenikać 12 
dać się ująć sprowadzać się, dać się złapać 
dać ukojenie wyciszyć, zmiękczyć 30 
dać w wyniku wynieść 
dać w zamian wymienić, zluzować 
dać wsparcie wesprzeć, podeprzeć 
dać za kogoś skojarzyć, pożenić 
dać zobaczyć przedstawić, pokazać 
dający zgodę permisywny, przyzwalający 
dający życie żywotny, życiodajny 
daleko idący całkowity, dogłębny 
dalekobieżny długodystansowy 
dalekomorski transatlantycki, transoceaniczny 
dalekosiężny szeroki, całościowy 28 
dalmatyńczyk pies 
damasceńczyk Syryjczyk 
damsko-męski romantyczny, uczuciowy 15 
dane osobowe tożsamość, personalia 
dania barowe bufet 
danie wyrazu wyrażenie, okazanie 
daremny trud syzyfowa praca, bezsens 
darować winę przebaczyć, wybaczyć 
dary fortuny skarb, dostatek 24 
darzyć czcią chwalić, wielbić 12 
data końcowa termin, wyznaczony czas 
dawać dochód skutkować, profitować 13 
dawać dostęp dopuszczać, dawać przystęp 
dawać dowody wykładać, przekonywać 59 
dawać dzioba cmoktać, cmokać 15 
dawać impuls inspirować, nakłaniać 14 
dawać obicie pokrywać, obijać 
dawać odczuć wykazywać, świadczyć 19 
dawać oprawę ujmować, obsadzać 
dawać posadę brać, werbować 13 
dawać poznać odsłaniać, wykazywać 17 
dawać puentę reasumować, konkludować 
dawać radość cieszyć, radować 10 
dawać rozkaz zmuszać, polecić 11 
dawać spokój czynić, zrywać 
dawać szacha atakować, szachować 
dawać w łapę smarować, przekupywać 10 
dawać w ucho uderzać, rąbać 21 
dawać wycisk uderzać, tłuc 13 
dawać występ występować, grać 
dawid bubień idiota 
dawnymi laty dawniej, dawno 24 
dążyć dokądś dążyć, postępować 14 
dbać o kogoś piastować, tańczyć koło kogoś 98 
debiutanctwo nieświadomość, niedojrzałość 32 
debiutowanie rozpoczynanie, raczkowanie 
deetatyzacja redukcja 
defibrylacja reanimacja 
deficytowość nieracjonalność, niewydolność 17 
definiowanie ustalanie, artykułowanie 35 
definitywnie niezachwianie, zdecydowanie 122 
deflektometr deflektor 
deforestacja wycięcie, rąb 
deformowanie niszczenie, psucie 34 
defraudowany kradziony, grabiony 10 
deglomeracja dezintegracja, rozproszenie 
deglomerować rozciągać, rozwlekać 10 
degradowanie uproszczenie, ułatwianie 21 
degrengolada rozkład, zepsucie 52 
degustowanie smakowanie 
dehydratacja odwadnianie, odwodnienie 
deifikowanie wielbienie, gloryfikowanie 
dekalkomania naklejka, nalepka 
dekapitowany cięty, ciachany 17 
deklamacyjny wykrętny, fałszywy 81 
deklamatorka arogantka, przechera 29 
deklamowanie mówienie, recytowanie 
deklaracyjny deklaratywny 
deklaratywny fałszywy, mętny 79 
deklarowanie ogłoszenie, twierdzenie 48 
deklasowanie przewyższanie 
dekomponować rozkładać, rozbijać 
dekompozycja rozkład, zniszczenie 42 
dekoracyjnie ozdobnie, artystycznie 24 
dekortykacja wybieranie, obieranie 
dekretowanie decydowanie, uzgadnianie 
demagogiczny wykrętny, fałszywy 110 
demarkacyjny marginalny, krańcowy 14 
demaskowanie objawianie, ujawnianie 24 
demoniczność niezwykłość, chytrość 21 
demonstracja instruktaż, pokazanie 63 
demonstracje wrzenie, tumult 17 
demonstracji demonstrować, manifestować 
demonstrator nauczyciel, prowadzący 18 
demonstrować oddawać, udostępniać 132 
demontowanie analizowanie, rozbieranie 
denerwowanie dokuczanie, irytacja 29 
dentystyczna wiertarka 
denuncjantka kabel, kapuś 14 
denuncjowany wydawany, podkablowywany