Sitemap

SlowoNp
akcent wzmocnienie, detal 114 
akcent na coś akcent, zwracać uwagę 12 
akcentować obwodzić, zaakcentować 61 
akcentowanie akcent, demonstrowanie 36 
akcentowany mocny, eksponowany 11 
akcenty elementy, części 13 
akcept uznanie, przyzwolenie 33 
akceptacja atencja, pomoc 114 
akceptować wykazać, brać 144 
akceptować coś stwierdzać, przyjmować 32 
akceptowalnie możliwie 
akceptowalność akceptacja 
akceptowalny miły, przyjemny 21 
akceptowanie twierdzenie, uznanie 77 
akceptowany pożądany, goszczony 15 
akceptujący dobry, przyzwalający 13 
akces zgoda, akcesja 24 
akcesja podpis, stempel 16 
akcesoria akcesorium, aparatura 27 
akcesorium urządzenie, agregat 37 
akcesoryczny akcesoryjny, dodatkowy 13 
akcesoryjnie dodatkowo, uzupełniająco 
akcesoryjny dalszoplanowy, dodatkowy 46 
akcja orientacja, słowa 162 
akcja obronna obrona, rzecznictwo 14 
akcja represyjna represja, sankcja 
akcja zbrojna nawała, nawałnica 25 
akcje tantiema, akcja 10 
akcjonariusz wspólnik, partner 
akcjonariuszka wspólniczka, współuczestniczka 
akcydens druk ulotny, druk 
akcydentalność przypadkowość 
akcydentalny epizodyczny, incydentalny 19 
akcyjnie chaotycznie, sporadycznie 13 
akcyjność kapryśność, niepewność 28 
akcyjny płynny, chwiejny 37 
akcyza opłata, ryczałt 11 
akcyzowy podatek 
akineza aklimatyzacja, akulturacja 
akinezja cisza, apatia 21 
aklamacja uznanie, akceptacja 
aklamować ogłaszać, witać okrzykiem 
aklamowany bezapelacyjny, bezsprzeczny 
aklimatyzacja zmiana, dostosowanie 22 
aklimatyzować dobierać, zgrywać 26 
aklimatyzować się poznawać, zapoznawać się 64 
aklimatyzowanie zastępować, przetwarzanie 30 
akme wierzchołek, apeks 
akolita apostoł, nowicjusz 35 
akolitka zwolenniczka 
akomodacja adaptacja, przystosowanie 
akomodować adaptować, dostosowywać 
akompaniament podkład, kompozycja 26 
akompaniator wirtuoz, kompozytor 
akompaniatorka muzyczka, instrumentalistka 
akompaniować wtórować, asystować 26 
akonto zadatek, z góry 11 
akord motyw przewodni, harmonia 13 
akord, funkcja(harmoniczna), wielodżwięk chwyt 
akordeon harmonia, harmoszka 
akordowy robotnik wyrobnik 
akredytacja zgoda, uprawnienie 
akredytować potwierdzać, potwierdzić 13 
akredytowanie twierdzenie, zgoda 31 
akredytowany dopuszczony 
akrobacja figura, zwrot 
akrobata klaun, artysta cyrkowy 12 
akrobatka cyrkówka, artystka cyrkowa 
akrobatyczny nieprawdopodobny, szalony 
akrobatyka ekwilibrystyka, akrobacja 
akrobatyka sportowa sport 
akrofobia fobia, lęk wysokości 
akronim skrót, abrewiacja 
akrybia dociekliwość, odpowiedzialność 57 
aksamit welur, welwet 
aksamitka kwiat, wstążka 
aksamitnie miękko 
aksamitność elastyczność, gładkość 14 
aksamitny aluzyjny, cichy 40 
akselbant sznur 
aksjomat oznajmienie, pretensja 39 
aksjomatycznie nieobiektywnie, dogmatycznie 
aksjomatyczny niezaprzeczalny, absolutny 22 
akt wykonanie, wyjątek 136 
akt łaski narodziny, łaska 10 
akt miłosny kopulacja, seks 
akt oskarżenia zarzut, skarga 
akt płciowy kopulacja, coitus 
akt prawny artykuł, prawo 13 
akt samobójczy samounicestwienie, samozagłada 
akt strzelisty oracja, litania 15 
akt tworzenia stworzenie, utworzenie 
akt uległości hołd 
akt urodzenia metryka 
akta dokumentacja, rejestr 22 
aktinidia TYKWA, bluszcz 
aktohcezrg muzyka 
aktor człowiek, postać 48 
aktor komediowy klaun, aktor komiczny 
aktor komiczny klaun, aktor komediowy