Sitemap

SlowoNp
agencyjny gazetowy, informacyjny 
agenda układ, urząd 56 
agent ogon, nosiciel 71 
agent handlowy reprezentant, akwizytor 
agent wywiadu donosiciel, kapuś 
agentka gumowe ucho, kabel 41 
agentura urząd, oddział 19 
agenturalny rozpoznawczy, obserwacyjny 
aggiornamento modernizacja, uwspółcześnienie 
agila combo, gt 22 
agitacja krytyka, sugestia 76 
agitacyjność sloganowość, propagandowość 
agitacyjny pokazowy, demagogiczny 29 
agitator mistrz, zwiastun 55 
agitatorka ambasadorka, głosicielka 25 
agitatorski agitacyjny, propagandowy 
agitka lansowanie, popularyzacja 14 
agitować rozprzestrzeniać, rozszerzać zasięg czegoś 96 
agitowanie doradzanie, lobbing 26 
agitowany popychany, inspirowany 40 
aglomeracja koncentracja, skupienie 38 
aglomerat skupienie, agregat 56 
aglomerować koncentrować, skupiać 43 
aglomerowanie konsolidacja, łączenie 12 
aglutynacja łączenie, przyklejanie 14 
aglutynacyjny łączący, spajający 
aglutynujący łączący, spajający 
agnat bliski, powinowaty 17 
agnatka bliska krew, dziesiąta woda po kisielu 
agnostycyzm laickość, bezbożność 
agnostyczny laicki, niereligijny 12 
agnostyk niedowiarek, niewierny 10 
Agnus Dei wybawca, Baranek Boży 18 
agogika podział, metrum 
agonalny krańcowy, ostateczny 17 
agonia zamknięcie, rozkład 49 
agora pole, teren 14 
agrafa spinka, zapinka 
agrafka fermuar, zapięcie 
agrariusz stronnik, obszarnik 
agrarny gospodarczy, chłopski 19 
agrawacja przesadzanie, zniekształcanie 
agregacja skupienie, skupisko 
agregat skupienie, urządzenie 97 
agregat danych agregat 
agregat makroekonomiczny agregat 
agregaty oprzyrządowanie, ustrojstwo 10 
agregować dobierać, dodawać 
agregowanie łączenie, zestawianie 
agresja dezaprobata, krytyka 132 
agresji uderzać, nacierać 
agresor ciemięzca, adwersarz 26 
agrest owoc, angryst 
agrest chiński owoc, nielot 
agresywnie wściekle, dziko 205 
agresywność złośliwość, duch 173 
agresywny awanturnik, twardy 334 
agrobiznes rola, rolnictwo 
agrokultura kultura, pielęgnacja 12 
agronom rolnik 
agrotechniczny gospodarczy, gospodarski 10 
agrotechnik chłop, gospodarz 10 
agrotechnika rola, rolnictwo 
agrypnia bezsenność, asomia 
agryppa herod 
aha koniecznie, pewnie 32 
ahistoryczny pozaczasowy 
ahoj spider, skoda 16 
aide-mémoire nota, memorandum 
aidi pies 
AIDS but, adidas 
Aillen ilona 
air romans, ballada 19 
aj ach, och 
ajar gary 
ajatollah ojczulek, hierarcha 32 
ajdik mina 
ajencja urząd, oddział 27 
ajent agent, reprezentant 21 
ajentka przedstawicielka, agentka 13 
ajentura przedstawicielstwo, agentura 
ajer sitowie, szuwar 
ajerkoniak adwokat, jajecznik 
ajmer wiadro, ceber 
ajmerek wymborek 
ajtiologia etiologia 
ajuści ale, akurat 26 
ajzol żelastwo 
aka alias, vel 
akademia instytucja, towarzystwo 52 
akademicki stary, mętny 122 
akademicko idealnie, hipotetycznie 66 
akademickość schematyczność, zbędność 47 
akademiczka studentka, słuchaczka wyższej uczelni 
akademik internat, naukowiec 15 
akademizm nienowoczesność, konserwatywność 
akapit element, wyjątek 29 
akceleracja natężenie, intensyfikacja 26 
akcelerator ejektor, iniektor 
akcencik wzmocnienie, akcent