Sitemap

SlowoNp
adamowy goły, nagi 
adansonia drzewo, baobab 
adaptabilność przystosowawczość 
adaptacja przetworzenie, przygotowanie 123 
adaptacja filmowa przystosowanie, ekranizacja 
adaptacyjność adaptacja, przystosowawczość 
adapter przetwornik, gramofon 
adaptować wystawić, przeorywać 149 
adaptować się liznąć, poznawać 79 
adaptowanie adaptacja 
adaptowany łączony, odmieniony 53 
adaptujący plastyczny, przystosowujący 
adaptujący się elastyczny, plastyczny 
Adaś Adam, Adamek 
addenda aneks, uzupełnienie 13 
addendum aneks, dodatek 
addycja przyłączenie 
adekwatnie fachowo, porządnie 69 
adekwatność fachowość, kompetentność 38 
adekwatny dobry, ludzki 85 
adepci początkujący, amatorzy 
adept głąb, opętaniec 95 
adeptka rzeczniczka, adoratorka 35 
adherent opętaniec, apostoł 49 
adherentka rzeczniczka, przyjaciółka 30 
adhezja przywiązanie, przyczepienie 
adidas but, AIDS 
adidasy pepegi, buty sportowe 
adiectivum wyzwisko, obelga 
adieu cześć, na razie 10 
adiunkt asystent, wykładowca 
adiunktura funkcja 
adiustacja opracowanie, układ 15 
adiustator redaktor 
adiustować prostować, wygładzać 19 
adiustowanie zmiana, adaptacja 22 
adiutant ordynans, pomocna ręka 11 
adiutor pomocnik 
administracja opieka, rada 48 
administracja centralna urząd, rząd 
administracyjnie oficjalnie, legalnie 14 
administracyjny przełożony, nadrzędny 29 
administrator stary, przełożony 40 
administratorka plenipotentka, szafarka 24 
administrować kręcić, kierować 64 
administrować czymś kierować, dowodzić 12 
administrować kimś kierować, dowodzić 12 
administrować zawiadywać zajmować się, zajmować się czymś 12 
administrowanie zarząd, dowodzenie 41 
administrowany prowadzony, dowodzony 10 
administrujący rządzący, kierujący 
adminka administratorka 
admiracja uznanie, olśnienie 42 
admiral combo, dowódca 23 
admiralicja władza 
admirał dowódca 
admirator kochanek, opętaniec 65 
admiratorka rzeczniczka, przyjaciółka 30 
admirować chwalić, adorować 60 
admirować coś podziwiać, zachwycać się czymś 
admirować kogoś podziwiać, zachwycać się czymś 
admirowanie podziwianie, wielbienie 
admirowany uwielbiany, gloryfikowany 
admisja przyzwolenie, zgoda 17 
admitancja dostęp, dopuszczenie 
admonicja uwaga, bura 51 
adnotacja uwaga, aluzja 62 
adnotacje marginalia, notatki 
adnotować dopisywać, dodawać 
adolescencja szczeniackość, szczeniactwo 27 
adolf fryc, prusak 10 
adonik wstęp, hosanna 
adonis siłacz, Apollo 38 
adopcja przysposobienie, zaadaptowanie 
adoptacja adopcja 
adoptować zajmować się, uznawać 64 
adoptowanie nauczanie, przygotowywanie 10 
adoptowany wybrany, przygotowywany 11 
adoracja uznanie, olśnienie 75 
adoracyjny fałszywy, obłudny 34 
adorator sympatia, kochanek 82 
adoratorka zalotnica, rzeczniczka 37 
adornować zdobić, dekorować udekorować 
adorować uczucie, chwalić 138 
adorować coś kochać, uwielbiać 11 
adorować kogoś kochać, uwielbiać 13 
adorowana uwielbiana 
adorowanie adoracja, apoteoza 26 
adorowany pożądany, uwielbiany 13 
adorujący pochwalny, pożądający 13 
adres deklaracja, enuncjacja 47 
adresat uczestnik, Klient 15 
adresatka uczestniczka, kursantka 10 
adresować dedykować, ofiarowywać 23 
adresowany poświęcony, zadedykowany 
adresówka zawieszka 
ads doprowadziło, dsa 
adulator pochlebca 
adwent objawienie, nadejście 
adwersarka przeciwniczka