Sitemap

SlowoNp
abrogacja zniesienie, odwołanie 
abrogować odwołać, znieść 29 
abrys szkic, rysunek 
absces ropień, wrzód 
absencja wagary, brak 11 
absmak ansa, antypatia 27 
absolucja odpuszczenie, darowanie winy 10 
absolut stwórca, pan 15 
absolutnie racja, maksymalnie 177 
absolutnie nie nie, nawet o tym nie myśl 10 
absolutność bezwzględność, bezapelacyjność 
absolutny beznadziejny, nieprawdopodobny 173 
absolutum dominium dyktat, reżim 22 
absolutystyczny absolutny, bezwzględny 37 
absolutyzm dyktat, reżim 27 
absolutyzować idealizować 
absolwent abiturient, alumn 
absolwentka abiturientka, maturzystka 
absolwować rozgrzeszać 
absorbent pochłaniacz, substancja pochłaniająca 
absorber wyciąg, wentylator 10 
absorbować ciekawość, zaciekawienie 111 
absorbować się interesować się, zajmować się 
absorbowanie pochłanianie, przyswajanie 
absorbowany pochłaniany, chłonięty 
absorbujący chłonny, interesujący 
absorpcja dyfuzja, pochłanianie 
absorpcyjny chłonny, higroskopijny 
Abstoraturysta, Janokableart, Winsz wieszcz 
abstrahować utrącać, omijać 36 
abstrahować od czegoś omijać, ignorować 24 
abstrahowanie lekceważenie, banalizowanie 23 
abstrakcja idea, koncepcja 95 
abstrakcjonistyczny abstrakcyjny 
abstrakcyjnie idealnie, hipotetycznie 35 
abstrakcyjność zawikłanie, pokrętność 38 
abstrakcyjny mętny, nieprawdopodobny 147 
abstrakt idea, ocena 39 
abstynencja ostrożność, rozwaga 28 
abstynencja wstrzemięźliwość trzeźwość, powstrzymywanie się od picia 
abstynencki abstynent, niepijący 
abstynent trzeźwy, wstrzemięźliwy 
absurd mrzonka, utopia 96 
absurdalnie niezwykle, niecodziennie 82 
absurdalność osobliwość, przedziwność 66 
absurdalny ociężały, dowcipny 183 
absurdum głupota, niedorzeczność 15 
absurdy bzdury, brednie 
absurdzik ecie-pecie, głupota 28 
absyda wnęka, apsyda 
absynt alkohol, piołunówka 
abszmak absmak, niesmak 
absztyfikant kochanek, casanova 31 
abulia osłabienie 
abusus nadużycie 
aby żeby, ażeby 22 
aby tylko aby, byle 
aby zbyć kiepściuchno, byle jak 135 
aby-aby aby zbyć, byle jak 75 
abysalny głębinowy, abisalny 
acan mężczyzna, pan 12 
acani jejmość, asani 
accent pony, excel 
accord akord 
acedia ospałość, senność 
aceton rozpuszczalnik, zmywacz 
acetyloceluloza wosk, ester 
ach o, och 
achać chwalić, wychwalać 53 
achajka partykuła 
acheron piekło 
achillesa pięta 
achondryt meteor, meteoroid 
achromatycznie bezbarwnie, monochromatycznie 
achromatyczność bezbarwność 
achromatyczny bezbarwny, czarno-biały 
achtel antałek, aftel 
achy uznanie, uniesienie 16 
achy i ochy hymn pochwalny, słowa uznania 10 
acidum kwas 
aconto zadatek 
actio powództwo 
actus purus stwórca, przedwieczny 18 
acz ale, jednak 23 
aczkolwiek ale, jednak 35 
ad hucccccccccccccccccccccccccccccccccccccccczy 
ad calendas grecas nigdy, nigdy w życiu 13 
ad extremum koniec końcem, koniec końców 
ad finem maksymalnie, absolutnie 41 
ad hoc bez zwłoki, bezzwłocznie 12 
ad literam dokładnie, dosłownie 16 
ad oculos bezpośrednio, na własne oczy 
ad rem do rzeczy 
ad verbum dokładnie, dosłownie 16 
adagium przysłowie 
Adam praojciec, praprzodek 
Adama goły, nagi 
adamaszek tkanina 
Adamek Adam, Adaś 
adamowe plemię ludzie, mieszkańcy 23