Sitemap

SlowoNp
a cóż dopiero nie mówiąc o, nie mówiąc już o 
a już dopiero ledwo, zaledwie 
absolutyzować idealizować 
abstrahowanie lekceważenie, banalizowanie 23 
abstrakcyjnie idealnie, hipotetycznie 35 
achromatyczny bezbarwny, czarno-biały 
adaptabilność przystosowawczość 
adaptacyjność adaptacja, przystosowawczość 
adaptować się liznąć, poznawać 79 
administracja opieka, rada 48 
administrator stary, przełożony 40 
administrować kręcić, kierować 64 
admirować coś podziwiać, zachwycać się czymś 
adwokatowanie poparcie, apologia 15 
aeronautyczny nadziemny, napowietrzny 
afiszować się triumfować, chełpić się 43 
agent wywiadu donosiciel, kapuś 
aggiornamento modernizacja, uwspółcześnienie 
aglomerowanie konsolidacja, łączenie 12 
aglutynacyjny łączący, spajający 
akcent na coś akcent, zwracać uwagę 12 
akceptowalnie możliwie 
akcja obronna obrona, rzecznictwo 14 
akcja zbrojna nawała, nawałnica 25 
aklimatyzacja zmiana, dostosowanie 22 
aklimatyzować dobierać, zgrywać 26 
akompaniament podkład, kompozycja 26 
akredytowanie twierdzenie, zgoda 31 
aksjomatyczny niezaprzeczalny, absolutny 22 
akt tworzenia stworzenie, utworzenie 
akt uległości hołd 
akt urodzenia metryka 
aktorska gaża Pieniądze, zarobek 15 
aktualizowany adaptowany, modernizowany 21 
aktywizacyjny zachęcający, ekscytujący 15 
aktywizatorka animatorka 
aktywizowanie organizowanie, namawianie 24 
akumulatorowa wiertarka 
akwizytorstwo domokrąstwo, komiwojażerstwo 
alarmistyczny kapitulancki, apokaliptyczny 56 
ale gdzie tam ale, akurat 21 
alfabetycznie kolejno, po kolei 
alfabetyzacja podział 
alienować się oddalać się, odłączać się 29 
alkoholomierz zamieszanie, probierz 
alochtoniczny nieznany, postronny 12 
alpinistyczny górski, taternicki 
alterocentryk bezinteresowny 
altruistyczny wielkoduszny, wspaniałomyślny 20 
ambarasowanie niepokojenie, przeszkadzanie 
ambicjonalnie na serio, poważnie 
ambiwalentnie bez ładu i składu, bezładnie 20 
ambulatoryjny zabiegowy 
ametodyczność bezplanowość 
amfiteatralny skręcony, orli 54 
amikoszoneria więź, przyjaźń 19 
amnestionować wybaczyć, ułaskawić 
amortyzowanie osłabianie, tłumienie 
amsterdamczyk holender 
anachroniczny stary, skostniały 104 
analityczność logiczność, ścisłość 
analizowanych badanych 
analogiczność podobieństwo, pokrewieństwo 44 
analogoczność współmierność 
anegdotycznie żartem, żartobliwie 
angażować się penetrować, służyć 174 
anonsować się zapowiadać się, zamawiać się 
anormatywność osobliwość, wyszukanie 25 
antagonizować odciągać, rozdzielać 70 
antropoidalny ludzki, człekokształtny 
antycypacyjny zakładany, proleptyczny 
antycypowanie antycypacja, uprzedzanie 
antydemokrata warchoł, buntownik 18 
antykorozyjny izolacyjny, ochronny 
antykościelny laicki, niereligijny 
antykrytycyzm dogmatyzm 
antykwaryczny stary, antyczny 10 
antypaństwowy radykalny, skrajny 32 
antypatycznie niedobrze, źle 146 
antyreligijny laicki, niereligijny 
antysanitarny niezdrowy, niehigieniczny 
antyseptyczny sterylny, wolny od zanieczyszczeń 12 
antysobkostwo altruizm 
aperiodycznie okolicznościowo, nieregularnie 
apetyt na coś pociąg, pokusa 12 
apodyktycznie niezachwianie, ostro 60 
apokryficznie podejście, omamienie 37 
apolityczność bierność, rzeczowość 29 
apologetyczny pochwalny, adorujący 
apostołowanie nauczanie, propagowanie 13 
apoteozowanie adoracja, gloryfikacja 14 
appendektomia wycięcie 
aprobować coś przyjmować, popierać 14 
aprowidowanie zaopatrywanie, pakowanie 
aprowizacyjny spożywczy, żywnościowy 
arcy-skromnie prosto, taktownie 27 
arcydelikatny słaby, delikatny 41 
arcykosztowny ekskluzywny, jedyny w swoim rodzaju 37 
arcymistrzyni sława, znakomitość 23 
argument siły przemoc, ciemięstwo 21