Sitemap

SlowoNp
żagiew przyczyna, wstęp 67 
żakiet narzutka, kaftan 17 
żałoba cień, smutek 24 
żałość cień, smutek 69 
żałuję ale, szkoda 
żarcie aprowizacja, czytanie 79 
żarcik fortel, koncept 24 
żargon styl, język 22 
żarłok kałmuk, smakosz 32 
żarówa żarówka, halogen 
żartem żartując, dowcipnie 29 
żarzyć dogorywać 
żądany niezastąpiony, konieczny 
żądlić ciąć, przebijać 18 
żebrać cisnąć, prześladować 89 
żebrak żul, menel 52 
żegnać rozstawać się z kimś, żegnać się z kimś 
żegnaj cześć, na razie 21 
żegnam na razie, adieu 
żelaza niewola, sieć 14 
żelazo obciążenie, metal 28 
żeliwo metal, żelazo 
żenada skrępowanie, zdetonowanie 27 
żeński dziewczęcy, dziewczyński 11 
żerdka tyka, tyczka 22 
żgajek żgak, żgaj 
żganie rżnięcie, ucinanie 19 
żigolo casanova, kobieciarz 
żłobek łóżeczko, szczelina 39 
żłobić ścinać, dłubać 53 
żłobki żłobkowanie, kanele 
żłopać ciągnąć, zaprawiać się 51 
żłóbek żłób, koryto 
żmudny mętny, niestrawny 85 
żołądź główka, żyro 
żołdak trep, mundurowy 15 
żonaty chłop, mąż 12 
żonkil kwiat, narcyz 
żonkoś chłopisko, chłop 26 
żółtek kałmuk, czarny 12 
żółwia mały, prędkość spacerowa 
żółwie ociężały, powolny 
żuchwa szczęka, szczęka dolna 
żuczek chrząszcz, chrabąszcz 
żurnal magazyn, wydawnictwo 22 
żwirek szaber, grys 
żybura breja 
życica rajgras, owsik 
życzyć nwm, chcieć 10 
żyjący ożywiony, żywy 14 
żyleta babka, lalka 
żyować poręczyć 
żyrafa ssak, okapi 
żywcem dokładnie, dosłownie 23 
żywiej szybciej 
żywioł myśl, element 35 
żywość zaangażowanie, duch 167 
żywota dokonanie, dokonać 
żyźnie produktywnie