Sitemap

SlowoNp
ósmak antałek, achtel 
óśmina achtel 
ów odległy, daleki 15 
ówczesny stary, dawny 13